L’OCDE avala els canvis en l’impost de societats i determina que Andorra no té règims fiscals potencialment perjudicials

El Fòrum sobre Pràctiques Fiscals Pernicioses de l’OCDE ha publicat, aquest dijous, els resultats de l’anàlisi dels règims fiscals especials d’Andorra, i ha determinat que aquests han deixat de ser potencialment perjudicials. Aquest és un pas més dels avenços del Govern per a l’homologació del marc fiscal, i va en la línia necessària perquè Andorra es mantingui fora de la llista de països no cooperants de la Unió Europea.

A mitjans del passat mes d’octubre, el Fòrum sobre Pràctiques Fiscals Pernicioses (FHTP) va examinar un total de 108 règims, d’entre els quals els règims fiscals especials d’Andorra. Aquest procés forma part del seguiment que es fa de la implementació dels compromisos adquirits per les diferents jurisdiccions al llarg dels últims anys.

En aquest sentit, i per donar compliment als compromisos adquirits, Andorra va aprovar el passat mes d’abril la Llei de modificació de l’Impost de Societats que, entre d’altres, modifica dos dels règims especials existents i n’elimina els altres dos. L’objectiu d’aquesta modificació era eliminar qualsevol component d’aquests règims especials que pogués ser considerat com a potencialment perniciós als efectes fiscals. Aquesta modificació va entrar en vigor al mes de maig del 2018.

El resultat ha estat que, en aquesta darrera avaluació, l’FHTP ha conclòs favorablement respecte als règims fiscals especials d’Andorra i ha determinat que aquests han deixat de ser potencialment perjudicials.

Del centenar de règims preferencials sotmesos a avaluació, l’FHTP únicament ha arribat a conclusions respecte 53 d’aquests règims, i ha posposat la seva decisió per aquells que han de fer aclariments o que encara requereixen de modificacions als seus règims fiscals.

Per la seva banda, la Unió Europea està treballant en l’actualització de la seva llista de països considerats com a no-cooperants en matèria fiscal. Andorra va sortir d’aquesta llista al desembre del 2017, però amb el condicionant de tornar-hi si les deficiències detectades respecte als règims especials no eren esmenades abans del final de l’any 2018. Tot i tractar-se d’organismes independents, la Unió Europea tindrà present les conclusions de l’FHTP, avalades pel Marc Inclusiu, a l’hora d’efectuar aquesta actualització.

Read more: Negocis i economia ...