L’IPC avançat d’Andorra registra una taxa interanual al mes d’octubre del 2021 del +2,3%

La variació interanual estimada de l’IPC al mes d’octubre del 2021 és del +2,3%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a l’IPC avaluat al mes de setembre (+2,2%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes d’octubre del 2021 se situa al +5,5%. En cas de confirmar-se augmentaria un punt i mig respecte a la variació registrada al mes de setembre.

L’IPC avançat de França del mes d’octubre del 2021 se situa al +2,6%. En cas de confirmar-se augmentaria quatre dècimes respecte a la variació registrada al mes de setembre.

Read more: Les notícies ...