Les tarifes elèctriques s’actualitzaran el 2019 en un 1%, per sota de l’IPC previst

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, la modificació de les tarifes elèctriques de FEDA, per a l’any 2019.

L’augment global aprovat és d’un 1,05%, el que manté l’increment per sota de l’evolució prevista de l’IPC per al 2019 i permet que els preus de l’electricitat a Andorra se segueixin situant en la banda baixa respecte als països de l’entorn europeu.

El director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha presentat les tarifes aprovades, i ha explicat que tal com preveu la Llei de FEDA, l’entitat ha elaborat una proposta de modificació de les tarifes per a l’any 2019, que és la que ha estat sotmesa a l’aprovació del Govern.

Tot i que durant els darrers mesos s’ha produït un augment important del cost de l’energia, s’ha acordat que l’increment mitjà global per al client final sigui de l’1,05%. A més, aquesta evolució se situa per sota de l’Índex de preus de consum anual, que a l’octubre es va xifrar en l’1,2%.

L’actualització de les tarifes ha de permetre cobrir els costos de producció, de compra, transport i gestió de l’electricitat i alhora garantir una capacitat d’inversió adequada per a la parapública.

A més, les tarifes elèctriques tenen per objectiu potenciar l’estalvi energètic i fomentar un consum responsable i més eficient, mitjançant una repercussió de costos més transparent i amb unes tarifes adaptades als diferents usos dels clients.

El director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic ha indicat que les tarifes amb discriminació horària són un exemple de la voluntat de potenciar el consum responsable. Aquestes fomenten que l’usuari traspassi una part del consum que es produeix en períodes cars a d’altres més econòmics, cosa que no només representa un estalvi al propi consumidor, sinó que alhora contribueix a la reducció del cost de l’energia del sistema ja que les importacions d’electricitat es poden fer en períodes més favorables.

La proposta de tarifes elèctriques aplicables al 2019 persegueix igualment el manteniment de la competitivitat d’aquestes en relació al context geogràfic del país.

L’estructura tarifària proposada es manté en relació als darrers any, amb 3 tipologies de tarifa en funció de la potència contractada i de l’ús de l’energia elèctrica. Les tarifes blaves, per a usuaris domèstics i per a petits professionals o industrials, les tarifes vermelles aplicables a usuaris professionals o industrials mitjans, i les tarifes verdes, previstes per a grans industrials.

Read more: Negocis i economia ...