Les condicions sanitàries per al retorn a les escoles: Sempre amb mascareta, mantenir una distància, no ens podem abraçar ni tocar-nos, ni estar molt a prop

Les escoles a Andorra reobriran a partir del 2 de juny, malauradament no com abans.

Les escoles no podren acollir tots els alumnes. Les prioritats són les següents :

1. Els alumnes de qualsevol nivell si els progenitors han d’assistir de forma presencial al seu lloc de treball i no poden tenir cura dels infants (es demanarà un certificat de l’empresa justificant la necessitat d’assistència presencial del treballador i l’horari de treball així com la declaració jurada adjunta). Aquests documents s’han d’enviar per correu electrònic al mestre del vostre infant

Si la capacitat d’acollida ho permet

2. Els alumnes de CP et CM2

3. Els alumnes que hagin tingut alguna dificultat i/o que estiguin en situació de vulnerabilitat.

4. Els alumnes dels altres nivells (classes de CE1, CE2 et CM1).

No hi haurà transport escolar el mes de juny. L’entrada i la sortida de l’escola es farà de manera esglaonada.

El grup de treball format per membres del Ministeride Salut, de Funció Pública i d’Educació s’ha reunit diverses vegades amb l’objectiu d’establirles condicions sanitàries que s’han de complir per poder obrir els centres escolars d’acord amb la situació actual del COVID-19 a Andorra i amb l’objectiu de protegir al màxim possible tant els infants com el personal adult.

S’han tingut en compte les mesures establertes en altres països en relació a la reobertura dels seus centres escolars i s’han valorat particularment les instruccions establertes a França. Les condicions sanitàries exigidesvarien en funció de l’edat dels alumnes i de la seva capacitat a seguir les normes sanitàries establertes. Disposicions comunes per a tots els centres escolars:

La consigna principal segueix sent la de seguir les normes bàsiques de les mesures de protecció establertes:

– Omanteniment de distància de 2 metres les persones oregularitat en el rentat de manso esternudar o tossir al colzeo en un mocador i rentar-se les mans desprésde fer-ho.

– Llençar el mocador en una paperera després d’utilitzar-lo

Una altra consigna molt important és que els alumnes de cada aula no es barregen/interaccionen amb la resta d’alumnes. El grup aula és un grup estanc en totes les activitats del centre.

– L’ús de la mascareta per als alumnes és obligatòria per accedir al recinte escolari en totes aquelles situacions on no es pugui garantir el respecte a la distància social recomanada, especialment en sortir a les zones comunes: patis, passadissos.

– Cal evitar les aglomeracions de personesal moment de l’entrada i sortidadels centres escolars. Calorganitzar les entrades i sortides de forma esglaonada, per tant. No es pot permetre l’entrada de les famílies dins del centre.

– Cal rentar-se les mans freqüentment (entrada, sortida, abans i després de les pauses, abans i després d’anar al lavabo, abans de beure aigua, abans i després dels àpats…).

– Cal ventilar de manera periòdicales aules: mínim 10 minuts tres vegades al dia.

– Es permetrà el servei demenjador escolar sempre que l’organització pugui respectarla norma de distanciament social.

– No hi haurà servei de transport escolar.

– Els adults i infants especialment vulnerablesdavant la malaltia no podran anar als centres, o, en tot cas, cal que siguin valorats pel seu metge referent per tal que determini si pot anar-hi i en quines condicions.

Els nens i adults amb simptomatologia suggestiva de COVID-19 han d’abstenir-se d’anar a l’escola.

– Tampoc podran assistir-hi si han conviscut o tingut contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

– Cal transmetre a les famílies la importància de la vigilància periòdica de símptomes.

– Caldrà disposar d’un espai on ubicar un infant o adult que presenti simptomatologia i avisar immediatament a les famílies que el vinguin a recollir i contactin amb el metge.

– Les aules disposaran de gel hidroalcohòlic per fer-ne ús quan no es pot fer la neteja de mans amb aigua i sabó. És el docent l’encarregat de subministrar el gel hidroalcohòlic als nens.

– Els nens i els adults han de canviar-se cada dia la roba i cal rentar-la cada dia, a 60 graus.

– El material sempre és d’ús personal, per tant, no es pot compartir .

– Els alumnes estaran durant tota la jornada lectiva en una mateixa aula i serà l’adult qui, si cal, canviarà d’espai.

– Les portes principalsdel centre han d’estar obertes durant l’entrada i la sortida i les portes dels espais interiorsestaran sempre oberteso serà l’adult l’únic encarregat d’obrir-les.

– Cal extremar la neteja i desinfecció, especialment la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte per vàries persones: baranes, taules, cadires, etc.

FORMACIÓ/ INFORMACIÓ

Alumnes d’entre 6 i 18 anys

Màxim 15 alumnes per aula i distància mínima de 2 metres entre els alumnes i amb el docent.

Els alumnes i els docents tenen l’obligació d’arribar al centre escolar amb la mascareta posada, un cop són a l’aula:

El docent pot proposar als alumnestreure’s la mascareta, en aquest cas el docent haurà de dur la mascareta FFP2.

Sempre que surtin als espais comuns o no puguin respectar la distància de dos metres caldrà que es posin la mascareta.

Tots els alumnes porten la mascareta (quirúrgica o casolana) durant tota la jornada i l’adult també.

Cada alumne ha portarla seva lacantimplorao ampolla d’aigua inomés poden agafar-la després d’haver-se rentat les mans.

Alumnes menors de 6 anys

Els menors de 6 anys, no poden dur la mascareta durant tota la jornada escolar ni tampoc es pot garantir que mantinguin el distanciament social. Les normes per acollir els infants que encara no estan en l’edat obligatòria d’escolarització són:

Màxim 3 alumnes per adult

Mascareta no obligatòria per als alumnesun cop són a l’aula.

Adults amb mascareta FFP2 durant tota la jornadai pantalla o ulleres protectores

Organització dels espais:

Cal dur un control estricte dels espais comuns per evitar que els alumnes de les diferents classes coincideixin entre ells.

Encintar els bancs dels patis i tancar les fonts d’aigua.No poden ajuntar-se al paticlasses diferents. Sempre amb mascareta, mantenir una distància, no ens podem abraçar ni tocar-nos, ni estar molt a prop.

Rentar-se les mans abans de sortir al pati i tb abans d’entrar a l’aula.

ESCALES I PASSADISSOS

Cada centre haurà de marcarun únic sentit de direcció a passadissos i escales. Caldrà tenir ben senyalitzat el recorregut.

WC

Neteja periòdica dels inodors i de les piques. No hi ha limitació de places per wc. Obligació de rentar-se les mans abans i després de fer-neús dels inodors.Els banys han de disposar de dispensadors de sabó i paper d’un sol ús per a l’assecat de mans.No es pot fer ús dels assecadors elèctrics.

Read more: Educació ...