L’alcalde de Salou crea la taula covid-19 per consensuar projectes de ciutat, de reactivació de l’economia i d’atenció social

Aquest òrgan, format per tots els portaveus dels grups municipals i el propi alcalde, esdevindrà un espai de diàleg, de consens i de suma i d’acords de ciutat, per reactivar l’economia, l’atenció social i evitar la destrucció de llocs de treball

Des de la declaració de l’estat d’alarma, l’alcalde, Pere Granados, ja convocava la Junta de Portaveus cada setmana per fer un seguiment de la situació i compartir propostes amb tots els representants municipals

L’alcalde creu que, atès que la crisi sanitària de la COVID-19 ha provocat un greu estat d’emergència económica i social, és a través d’aquesta Taula COVID-19 que s’han de canalitzar, coordinar i establir aquells acords municipals que poden formar part d’un Pla de reactivació del teixit empresarial i d’atenció social, que ajudi a mitigar els efectes de la crisi sanitària. Per tant, segons el propi alcalde, Pere Granados, “serà un espai de participació on es debatran i recolliran propostes i iniciatives que donin resposta als interessos i necessitats que exigeix i requereix la societat postcoronavirus, tant des del punt de vista econòmic, com social”.

Segons l’alcalde, “en un moment en què s’han de prioritzar accions i polítiques de reactivació econòmica i social, és important que el conjunt de les formacions municipals adoptin una actitud de diàleg i de consens, per tal d’arribar a acords d’interès per al municipi, impulsant una nova realitat de progrés i de benestar”.

En aquest sentit, des de la declaració de l’estat d’alarma, l’alcalde ja ha anat impulsant la Junta de Portaveus amb reunions setmanals, per compartir impressions i fer el seguiment de la situació, conjuntament amb els diferents portaveus dels grups municipals.

Una de les propostes importants que l’alcalde ha posat damunt de la taula en Junta de Portaveus és el programa REPTTES (Reactivació i Promoció del Teixit Turístic-Empresarial de Salou), que té l’objectiu de reactivar la demanda turística, mitjançant l’adaptació de l’oferta a la nova realitat i escenari, amb accions que promocionin la destinació i el municipi com a indret sa, sostenible i segur; a més dels 7 objectius previstos en el Pla Estratègic de Turisme.

Read more: Les notícies ...