L’Ajuntament de Cardona signa un conveni de col·laboració amb el Museu Nacional  de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

photo: cardona

El conveni preveu donar cobertura a la gestió del parc cultural de la Muntanya de Sal

L’Ajuntament de Cardona ha signat un conveni de col·laboració amb el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, com a membre col·laborador del seu Sistema Territorial, per a la gestió del Parc Cultural de la Muntanya de Sal.

El mNACTEC, Museu Nacional  de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, té com a objectiu, entre d’altres, la mostra permanent de la implantació i l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i en particular la seva aplicació industrial.

L’any 2006 el mNACTEC va aprovar la vinculació  del Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona com a museu col·laborador  del Sistema Territorial del mNACTEC, iniciant-se una cooperació entre les dues institucions que ara es reforça i concreta a través del conveni.

En l’acord signat per les dues parts, amb una vigència de quatre anys, es preveu la col·laboració en l’assessorament tècnic, científic i d’organització que el Parc Cultural sol·liciti, prestar suport tècnic especialitzat per a la realització de projectes d’arquitectura, disseny i els serveis i equipaments tècnics en matèria de conservació i restauració, així com obtenir el benefici sobre qualsevol programa o mesura que impulsi el mNACTEC en el camp de la promoció, difusió, recerca, programes pedagògics, turisme, publicacions, formació, etc. així com la cessió de béns patrimonials del mateix Museu.

El Sistema Territorial del mNACTEC està integrat per 26 museus i llocs d’interès patrimonial d’arreu del país que expliquen el procés i la història de la industrialització a Catalunya, mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i la museïtzació in situ de les diferents activitats productives que han existit.”

Read more: Les noticies dels Pirineus ...