L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca reconeix a la Universitat de Girona un finançament d’1,24 M€

D’acord amb la resolució provisional de la convocatòria “SGR-Cat 2021” publicada per l’Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) aquest 16 de gener, 56 grups de recerca de la UdG han aconseguit la distinció de “Grup de Recerca Consolidat”. A més, 24 d’aquests equips han obtingut finançament per impulsar la producció científica, dels quals cinc són interinstitucionals i la UdG n’és la institució coordinadora.

L’objectiu de la convocatòria SGR-Cat 2021 és donar suport de forma transversal a investigadores i investigadors en totes les etapes de la seva carrera científica i sigui quin sigui el seu àmbit de coneixement, posant especial èmfasi en la identificació de noves i nous investigadores i investigadors i potenciant el lideratge femení. Aquest reconeixement ha de permetre als grups SGR reforçar el seu impacte científic, econòmic i social, a més de promoure la seva projecció internacional.

La convocatòria SGR-Cat 2021 preveu dues opcions: el reconeixement com a grup SGR, i el reconeixement a més de finançament.

Des de la Secció d’Ajuts a la Recerca de l’OITT s’han gestionat les sol·licituds de reconeixement d’un total de cinquanta-sis grups de recerca de la UdG (quaranta-quatre dels quals sol·licitaven, a més, finançament). El 16 de gener s’ha publicat la resolució provisional segons la qual tots els grups de la UdG han estat reconeguts i vint-i-quatre han obtingut finançament, amb un import total d’1.240.000 €. A més, la UdG participa en set grups interinstitucionals, dels quals en coordina cinc.

En la convocatòria de grups SGR del 2017 l’AGAUR va reconèixer cinquanta grups de la UdG (dos dels quals eren interinstitucionals coordinats per la UdG), dels quals disset varen rebre un finançament global de 563.806,50 euros.

Read more: Educació ...