La campanya d’IRPF del 2018 preveu unes 17.000 declaracions

La campanya de ladeclaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 2018, que va començar el primer d’abril, s’allargarà fins al 30 de setembre. Així, els obligats tributaris poden acceptar o modificar les propostes de regularització emeses pel Departament deTributs i de Fronteres a través de www.e-tramits.ad. Enguany es preveuen un total de 17.100 declaracions.

El director general del Departament de Tributs i de Fronteres, Albert Hinojosa, ha explicat que en cas que el resultat sigui a retornar, es tramitarà la devolució en un termini màxim de tres mesos, i en cas que el contribuent hagi de pagar, ho podrà fer per domiciliació bancaria, que es cobrarà a final de cada mes.

Hinojosaharecordat que han de fer declaració o acceptar la proposta de regularització els obligats tributaris que hagin percebut rendes del treball superiors a 24.000 euros que no hagin estat sotmeses a retenció, o que siguin insuficients; els qui rebin rendes del capital immobiliari, en el cas que conjuntament amb les rendes del treball superin els 24.000 euros; i qualsevol obligat tributari que percebi rendes d’activitats econòmiques.

Així, es pot acceptar la regularització a través de www.e-tramits.ad o presencialment a l’Oficina Tributària, demanant cita prèvia per evitar cues.

El Departament de Tributs i Fronteres ha emès un total de 45.355propostes de liquidació, de les quals, 33.679són de resultat zero; 8.150tenen resultat a pagar i 3.526resultat a retornar.Així, s’espera que facin la liquidació un total de 17.100persones, i que el resultat sigui de 7.100 liquidacions a ingressar, per un import de 12,9milions d’euros; 5.100 liquidacions a retornar, per un import de 2,5 milions d’euros; i 4.900 liquidacions de quota zero. Així, en total s’esperen uns ingressos de 10,4milions d’euros.

Read more: Negocis i economia ...