La temperatura mitjana d’Andorra s’incrementa a un ritme de 0,29ºC/decenni

En el marc del projecte europeu CLIM’PY (INTERREG-POCTEFA) sobre la caracterització de l’evolució del clima i provisió d’informació per a l’adaptació als Pirineus, s’ha actualitzat la informació climàtica per mostrar els resultats obtinguts pel territori andorràpel període 1950-2015.

Les temperatures mitjanes anuals han augmentat 0,29°C/decenni, sent un canvi estadísticament significatiu.

També s’han actualitzatels indicadors climàtics proposats per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM). El càlcul d’aquests índexspermet caracteritzar el clima i fer un seguiment històric per detectar canvis. Els 27 índexs de l’OMM tenen com a principal objectiu ajudar a caracteritzar i mesurar de manera acurada la variabilitatde la temperatura i precipitació, any rere any, i el canvi climàtic. L’índex SU25, per exemple, determinal’evolució del nombre de dies en què s’ha assolit o superat el llindar dels 25°C com a temperatura màxima de la jornada. S’ha vist que aAndorra hi ha un increment d’aquestnombre de dies, és a dir que des del 1950 fins al 2015 els dies d’estiu o càlids han incrementat la seva freqüència, fet que reflecteix l’augment de les temperatures màximes a l’estiu.

En canvi, els resultats dels índexsde precipitació mostren un descens en el nombre de dies amb intensitats més baixes, essent aquesta tendència negativa més marcada pels valors de 10mm que pels de 20mm. Pel que fa a les intensitats de 50 mm, no existeix una tendència significativa.

Els Pirineusno estanexclosos del context actual de canvi climàtic, com la majoria de zones de muntanya. De fet,els canvis detectats a les muntanyes són més significatius que enaltres zones. Aquest fet fa que les zones de muntanya, entre elles els Pirineus, siguin una de les zones amb una major vulnerabilitat al canvi climàtic. Per això és important continuar estudiant i treballant per entendre millor els efectes d’aquest escalfament sobre el territori andorrà,per poder dissenyar i aplicar les estratègies d’adaptació més adients i així poder reduir-ne la vulnerabilitat.

 

Read more: Notícies d'Andorra ...