La reforma de l’estació de Sants serà un projecte per garantir l’adaptació de la nova infraestructura de Barcelona

Les bases per elaborar el projecte es recullen en el protocol acordat avui, que, a més de preveure la reordenació integral de l’estació de Sants, també inclou espais adjacents a la infraestructura. A més, el desenvolupament de la proposta específica tindrà la participació de la ciutadania per tal de plasmar les necessitats del veïnat.

La transformació de la infraestructura viària inclou la reforma i ampliació del vestíbul de l’estació, l’optimització de l’ús del subsol per alliberar espai en la superfície i la reordenació dels accessos i els fluxos de viatgers. Respecte a l’entorn de l’estació, el projecte té com a objectiu integrar la infraestructura d’acord amb criteris ecològics i socials, i preveu la recuperació de la plaça dels Països Catalans, el reforç de la connectivitat amb el transport públic i l’impuls de la mobilitat sostenible.

Read more: Les notícies ...