La reconstrucció de la història d’Europa. Edat mitjana. 1r Festival de reconstrucció de la història andorrana.