La recaptació per IRPF del 2017 arriba als 31,4 milions d’euros

La recaptació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ha arribat en la campanya referent al 2017 als 31.435.000 euros. Aquesta és una de les dades que han presentat el ministre de Finances, Jordi Cinca, i el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, en el marc del balanç de la campanya 2017 de l’IRPF.

La recaptació per aquest impost continua consolidant-se un cop tancada la tercera campanya d’aplicació de l’IRPF, i manté una tendència sostinguda a l’alça. De fet, l’import recaptat augmenta anualment a un ritme d’entre el 9,7% i el 12,6%.

El ministre de Finances ha valorat positivament aquesta dada i ha atribuït l’augment de la recaptació al creixement econòmic que viu el país, però també al fet que és la tercera campanya de l’impost, que cada any està més consolidat i per tant hi ha més acompliment per part dels obligats tributaris. Tot i així, el ministre ha reconegut que encara hi ha recorregut per acabar de consolidar l’impost, i ha confiat que la recaptació de la campanya 2018 encara serà superior a la del 2017.

Del total de recaptació, el director general de Tributs i Fronteres ha detallat que 10,54 milions d’euros corresponen a les retencions practicades a les rendes del treball; 6,29 milions són de retencions a les rendes del capital mobiliari; 4,07 milions del pagament fraccionat d’activitats econòmiques; 9,97 milions al resultat de les quotes diferencials de les declaracions, i 570.000 euros als pagaments dels residents sense activitat lucrativa.

Quant a les previsions de la campanya del 2017 per a la part corresponent a les quotes diferencials de les declaracions presentades, l’import recaptat també ha estat superior al previst. La previsió era que les declaracions amb resultat a ingressar fossin per un valor de 9,5 milions i en canvi han estat de 12,28 milions; pel que fa a les declaracions a retornar es preveien 2,25 milions i finalment han estat 2,31; i per tant el resultat net de les declaracions ha estat de 9,96 milions a ingressar, en lloc dels 7,25 milions previstos.

L’augment de la recaptació va lligat a un augment continuat també del nombre de declaracions de l’IRPF, que al 2017 van ser un total de 16.163, un 8,7% més que l’any 2015. D’aquestes, 5.099 corresponen a declaracions per activitat econòmica i 11.064 a altres.

El director general de Tributs i Fronteres també ha detallat que la via de presentació a través del portal web ha anat guanyant pes any rere any, i en la campanya 2017 ja ha representat el 41% de les declaracions presentades.

Pel que fa al termini de presentació, tot i que el mes de setembre continua aglutinant la majoria dels tràmits, amb un 48%, la presentació de declaracions en els mesos previs augmenta respecte a l’any anterior, i per tant l’acumulació es va reduint.

Read more: Negocis i economia ...