La Policia Local de Catalunya disposa de les noves càmeres corporals unipersonals de gravació Bodycams

Des d’avui la Policia Local de Ripoll (Catalunya) ja disposa d’aquestes càmeres personals que cada agent porta posada en el seu uniforme, però que també es poden portar al cotxe policial, a les motos, o inclús les poden portar unitats canines.

Amb aquests dispositius, que funcionaran les 24 hores del dia, es pretén salvaguardar la seguretat del cos policial i la dels veïns i veïnes de Ripoll, amb l’objectiu de tenir una prova totalment imparcial i objectiva de les actuacions policials.

Prèviament a l’ús d’aquests aparells, el consistori municipal, ha aprovat un protocol d’utilització segons la legislació vigent en aquest àmbit. Així tot el material enregistrat es guardarà en un PC no connectat a xarxa i les imatges enregistrades podran ser utilitzades com a prova davant la justícia.

Una de les finalitats prioritàries de la Policia Local és la millora de la seguretat ciutadana, per aquest motiu s’incorporaran noves eines tecnològiques i recursos que ajudin a garantir una convivència pacifica i acollidora pels ciutadans de Ripoll.

Read more: Les notícies ...