La Llei de mesures excepcionals preveu diverses accions per donar liquiditat a les empreses

La Llei de mesures excepcionals preveu diverses accions per donar liquiditat a les empreses, per tal que puguin donar continuïtat a la seva activitat, pagar les nòmines i evitar que no derivin a la liquidació o la suspensió de pagaments. En aquesta línia, el text aplica mesures per reduir les despeses fixes empresarials (llum, aigua, etc.), així com una reducció del cost dels lloguers, suspensió d’hipoteques, exempció de pagar a la CASS dels treballadors i la possibilitat de sol·licitar crèdits tous.

D’aquesta manera, el Govern assumirà el pagament de la part que li correspon als empresaris de cotització de la CASS dels seus treballadors (15,5%) a totes aquelles empreses que hagin hagut de cessar l’activitat. Les sol·licituds de les empreses lliurades a la CASS abans del 14 d’abril tindran efectes des del 14 de març. A les presentades posteriorment tindran efectes per a la cotització del mes en curs o a la part del mes que correspongui, sempre que la mesura estigui en vigor.

Pel que fa a les mesures en matèria d’arrendaments, la llei contempla de manera general, una reducció del 100% del lloguer atotes les empreses que han cessat la seva activitat obligatòriament. A les empreses que han treballat en serveis mínims o torns de guàrdia, se’ls descomptarà el 80% de l’import del lloguer per a tots els contractes d’arrendament de locals destinats a negocis.

En el cas que la part arrendadora hagués cobrat a l’avança, l’import del lloguer, això generarà un crèdit a favor de la part arrendatària que serà descomptat de la primera factura que el propietari emeti.Una altra de les mesures que estableix la llei òmnibus, amb la clara voluntat d’evitar possibles tensions de tresoreria en persones o empreses, és la reducció dels a comptes, l’ajornament o el fraccionament del deute i de les sancions tributàries.

Aquest ajornament afecta a totes les declaracions a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades per la situació d’emergència.La llei estipula també un ajornament o fraccionament de les despeses derivades de les factures d’electricitat o telecomunicacions. Les despeses per aquestes reduccions s’assumiran per part de l’Administració general a través de les parapúbliques Andorra Telecom o FEDA, i també per part de les distribuïdores d’electricitat privades.

Read more: Negocis i economia ...