La Generalitat impulsa la incorporació de 10.000 nous habitatges al parc de lloguer social de Catalunya en els tres propers anys

La Generalitat impulsa la incorporació de 10.000 nous habitatges al parc de lloguer social de Catalunya en els tres propers anys.

Això suposarà un creixement del 18% respecte al parc actual, xifrat en 55.000.

D’aquests 10.000 habitatges que ara s’impulsen, i que s’aniran incorporant fins al 2026, 3.655 formaran part del parc públic de lloguer social de la Generalitat i s’obtindran a través de dues vies:

Aquest any també es preveu la cessió d’habitatges del mercat privat a la Generalitat, per un període de temps determinat. Amb aquesta línia d’actuació, es preveu obtenir 1.100 habitatges més.

Read more: Les notícies ...