La convocatòria de subvencions culturals per al 2019 inclou ajuts en l’àmbit literari i editorial

El Govern, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esport, Olga Gelabert, ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2019 amb un import de 150.000 euros. Les subvencions estan destinades a ajuts per a les associacions, les entitats i les empreses culturals que desitgin portar a terme projectes o activitats en el seu àmbit d’actuació. Gelabert ha explicat en roda de premsa que la convocatòria d’enguany inclou novetats importants en l’àmbit literari i editorial.

La titular de Cultura ha explicat que el Ministeri té la voluntat de donar suport tant a la indústria editorial andorrana com al foment de la creació literària dels escriptors. Així, les bases del 2019 inclouen ajuts per a activitats literàries i ajuts a la creació així com subvencions per a projectes editorials. De la mateixa manera, es consolida la inclusió d’ajuts a la traducció que es va iniciar com a prova pilot l’any passat.

La convocatòria també inclou, com en edicions anteriors, la concessió de subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música, subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals, ajuts a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i subvencions per a la promoció exterior dels artistes andorrans.

La ministra Gelabert ha afegit que la partida del Ministeri de Cultura destinada a les subvencions manté el mateix import de 150.000 euros des del 2017, però en els darrers anys s’han exclòs d’aquesta partida les ajudes a entitats consolidades per tal que no esgotin aquest pressupost. No obstant això, aquestes subvencions s’han vehiculat amb ajudes específiques, com la que rep l’Associació de Saxofonistes d’Andorra per al Festival SaxFest (17.000 euros), la Societat Andorrana de Ciències (18.000 euros), l’Associació Ull Nu per al Festival Ull Nu (36.000 euros) o un nou ajut que es destinarà a la cinematografia (100.000 euros), entre d’altres. Amb aquests canvis, el pressupost total de les subvencions culturals del 2019 és de 439.000 euros, un 33% més que la que es va destinar al 2018 (298.000) i gairebé un 60% des del 2015.

La convocatòria, que es publicarà al BOPA els pròxims dies, garanteix el principi d’objectivitat, concurrència i publicitat del procés per a la concessió de subvencions i, fixen els mecanismes que permetin al Departament conèixer la destinació correcta dels fons públics. D’aquesta manera, per a cada una de les bases s’estableixen les diverses modalitats que poden ser objecte de subvenció, les incompatibilitats, els destinataris, la quantia i despesa subvencionable, la documentació que s’ha d’annexar a la sol·licitud, els criteris de valoració, el procediment de concessió i tramitació, el procediment de resolució i notificació, el procediment de pagament, el procediment de justificació de les despeses i les obligacions de les persones beneficiàries.

La data límit de presentació de les sol·licituds és fins a les 14.30 hores del dia 28 de febrer del 2019. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda.

Read more: Cultura ...