La convocatòria d’ajuts al lloguer del 2018 es tanca amb 1,65 milions d’euros atorgats

photo: govern

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha presentat aquest dimecres el balanç de la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer del 2018, un cop s’han obtingut les dades finals.

La convocatòria per als ajuts al 2018 va rebre un total de 1.143 sol·licituds, de les quals s’han resolt favorablement el 80%. Això suposa un increment del 5% dels ajuts atorgats respecte a la convocatòria anterior, i en total s’ha compromès 1.653.132,99 euros.

Pel que fa als col·lectius que perceben aquests ajuts, el 26% són famílies monoparentals, el 19% són persones grans, seguit del 8% que són joves, el 6% famílies nombroses, el 4% persones amb discapacitat i el 3% dones en situació desavantatjosa. El 34% restant correspon a altres col·lectius.

Quant als motius pels quals s’han denegat el 20% de les sol·licituds d’ajuts a l’habitatge, la gran majoria correspon al fet de superar el barem d’ingressos o patrimonial (61%). A més, hi ha altres motius com la manca de documentació, portar menys de cinc anys de residència al país, superar el preu de lloguer màxim establert, superar el llindar d’estalvis màxim establert o que hi hagi una discrepància entre les dades declarades i les administratives.

El ministre ha recordat que la convocatòria 2019 per als ajuts a l’habitatge ja es va obrir el passat 22 d’octubre i es tancarà el proper 23 de novembre. Aquesta compta amb una dotació d’1.813.161,61 euros.

Els ajuts a l’habitatge de lloguer tenen l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a totes les persones que ho necessitin. Aquests ajuts es regeixen pel Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que es va modificar el 2017 per fer més accessibles els ajuts en el context de dificultats
del mercat de lloguer.

Read more: Notícies d'Andorra ...