La competició “TRIAL CLÀSSIC”: Andorra, 30 de juny i 1 de juliol, 2018