La Cambra de Comerç d’Andorra reprèn el segon Estudi de maduresa digital de les empreses d’Andorra

La Cambra de Comerç d’Andorra ha iniciat la segona edició de l’estudi sobre la maduresa digital de les empreses a Andorra, que té com a objectiu mesurar el nivell de digitalització del teixit empresarial del Principat.

L’informe s’elabora a partir d’enquestes adreçades a responsables de més de 400 empreses, de 10 o més treballadors, amb preguntes relacionades amb una sèrie d’indicadors clau en la transformació digital.

En el primer informe, les empreses andorranes van suspendre en transformació digital, obtenint una nota de 2,8 sobre 10 punts, i el 81% es trobava en un estadi bàsic de maduresa digital.

Els indicadors s’agrupen en quatre grans àmbits: visió, organització i lideratge, persones, clients i negoci digital.

Read more: Les notícies ...