Andorra aprova l’obligatorietat de fer una formació prèvia abans de ser propietari d’un gos potencialment perillós

El Govern aprova l’obligatorietat de fer una formació prèvia abans de ser propietari d’un gos potencialment perillós Amb l’objectiu de seguir incrementat la seguretat i garantir una bona convivència, el Govern ha aprovat la modificació del nou Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos. El text legislatiu cerca reforçar la vigilància envers aquestes races de gossos per “prevenir i evitar possibles situacions de perillositat”, tal com ha destacat el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, durant la roda de premsa de presentació del reglament. Per assolir aquesta finalitat, i com a principal novetat, s’estableix l’obligatorietat de fer una formació prèvia per a totes aquelles persones que vulguin esdevenir propietaris d’un gos potencialment perillós.

Així, abans d’adquirir aquests tipus de cans, caldrà passar dues formacions. La primera serà impartida per un centre d’ensinistrament autoritzat on s’explicarà quin comportament tenen aquests tipus de gossos i es farà una valoració de l’entorn de la persona que el vol adquirir (entorn familiar, tipus d’habitatge, estil de vida, capacitats, etc.) a efectes de poder generar una reflexió prèvia abans de prendre la decisió. Un cop passada aquesta primera formació, caldrà fer un segon curs sobre la normativa vigent en matèria de tinença i protecció d’animals de companyia i les obligacions que s’han de respectar. Aquest serà impartit pel Cos de Banders i es celebrarà, com a mínim, un cop cada semestre.

Per a cada tipus de formació s’haurà de superar una prova d’avaluació per obtenir l’acreditació corresponent. Aquesta formació només s’exigirà als propietaris nous a partir de l’entrada en vigor del reglament i, per tant, no tindrà caràcter retroactiu. Tot i això, els propietaris que no compleixin la normativa o aquells gossos que passin a ser considerats perillosos per comportaments agressius, caldrà que facin també la formació. 15 races de gossos potencialment perillosos El nou reglament també introdueix una novetat importat: la diferenciació entre gos potencialment perillós i gos perillós.

El primer cas engloba gossos de pura raça i encreuaments de les següents 15 races: Akita americà; Bullmastiff; Dòberman; Dog argentí; Dog de Bordeus; Fila brasiler; Mastí napolità; Pit bull terrier americà; Gos de presa canari; Rottweiler; Terrier de Staffordshire americà; Bull terrier de Staffordshire (anglès); Buldog americà; Akita inu i Tosa inu.

Així, seran considerats també gossos perillosos, i per tant hauran de complir amb tota la normativa establerta al reglament, aquells gossos que, sense ser cap de les quinze races anteriors i creuaments, mostrin un comportament agressiu o mosseguin una persona o animal que es comporta pacíficament i causin una lesió que comporti una intervenció mèdica o una intervenció veterinària. A més, el nou text també amplia les mesures de seguretat a la via i espais públics i zones comunes. Els gossos perillosos o potencialment perillosos han d’anar sempre lligats mitjançant una corretja o cadena no extensible d’una llargada de com a màxim 1,5 metres (150 cm) i proveïts d’un morrió degudament col·locat que impedeixi a l’animal una obertura completa de la mandíbula.

En cap cas no poden ésser conduïts per menors de divuit anys i queda prohibit que una mateixa persona pugui conduir a la vegada més d’un gos perillós o potencialment perillós. Els propietaris de cadells de les races de gossos potencialment perilloses i llurs encreuaments, estan obligats a castrar-los o a esterilitzar-los en el termini de com a màxim el primer any d’edat segons criteri facultatiu. Queden prohibides la reproducció i la cria de cadells de gossos de les races considerades potencialment perilloses, així com el seu encreuament amb gossos de qualsevol altra raça.

Finalment, i tal com ja estava recollit amb anterioritat, cal ser major d’edat, no estar en situació de tenir legalment modificada la capacitat, no haver estat sancionat per infraccions en relació a la tinença de gossos, tenir una companyia d’assegurances contractada per cobrir les responsabilitat civil i disposar de documentació que acrediti que s’ha superat amb èxit la formació obligatòria.

Read more: Les notícies ...