“Girona, Temps de Flors” celebra la seva 69a edició

“Girona, Temps de Flors” celebrarà de l’11 al 19 de maig la 69a edició amb 137 projectes florals repartits en 109 espais. Aquest 2024 la mostra arribarà a setze barris i, com a novetat, l’horari d’exposició serà cada dia de les 9.30 a les 21 h. Aquest canvi ve motivat pels hàbits de visita de l’esdeveniment que s’han observat els últims anys.

A causa de l’estat d’excepcionalitat per sequera, l’Ajuntament de Girona i l’organització del festival han implantat diverses mesures. Per una banda, s’ha posat un èmfasi especial en l’elecció de les flors i de les plantes i s’han seleccionat aquelles que requereixen menys aigua per al seu manteniment. S’han prioritzat les espècies autòctones i les plantes adaptades a climes secs, reduint així significativament la demanda d’aigua. Així mateix, s’ha donat espai i visibilitat a les flors seques i preservades, que a part de ser una alternativa duradora i de baix manteniment, també ressalten per la seva bellesa en diferents formes i textures.

Per altra banda, no es regarà durant els dies de l’exposició floral. Només es regarà el dia del muntatge per preparar les flors i les plantes i es farà amb aigua provinent de la pluja i recollida amb dipòsits. A més, es facilitarà a les persones expositores una esponja floral especial que garantirà la humitat necessària a la flor perquè es conservi durant cada dia de l’exposició.

Read more: Les notícies ...