França formarà part de la coalició de països que promulguen la neutralitat carboni

Foto: bbc

En el marc de la participació en la Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic (COP26), les delegación d’arreu del món han treballat per seguir fent passos decidits per mitigar els efectes adversos del canvi climàtic.

La Coalició per la Neutralitat de Carboni reuneix un grup de països pioners que han acordat desenvolupar estratègies climàtiques ambicioses per assolir els objectius a llarg termini de l’Acord de París. Pretén recollir els beneficis socioeconòmics de la transició cap a la neutralitat en carboni, construir economies resilients i accelerar l’acció climàtica global a la velocitat i escala necessàries.

Tal com apunta la coalició, els beneficis de disposar d’un preu del carboni són un dels instruments polítics més forts disponibles per fer front al canvi climàtic. Té el potencial de descarbonitzar l’activitat econòmica mundial canviant el comportament dels consumidors, les empreses i els inversors alhora que desencadena la innovació tecnològica i genera ingressos que es poden aprofitar productivament.

Els membres principals de BOGA són Costa Rica, Dinamarca, França, Groenlàndia, Irlanda, Suècia, Gal·les i la província canadenca de Quebec.

Gal·les no té la capacitat d’emetre llicències de petroli i gas; aquesta autoritat correspon al govern del Regne Unit. Portugal, Califòrnia i Nova Zelanda són membres “associats” de BOGA, mentre que Itàlia es considera un “amic” de la coalició.

Read more: Les notícies ...