Estadística publica per primera vegada les dades d’efectius en seguretat ciutadana

El Departament d’Estadística fa públiques per primera vegada, aquest dimecres, les dades dels efectius de seguretat ciutadana del Departament de Policia, el Departament d’Institucions Penitenciàries i el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.

Aquesta publicació s’emmarca en les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el primer Programa estadístic per a l’any 2018.

Aquestes dades es publicaran amb una periodicitat anual i aporten informació del Cos de Policia, el Cos de Bombers i el Cos Penitenciari, segons la seva graduació, tipologia i les seves característiques sociodemogràfiques.

Les dades que es publiquen aquest dimecres fan referència als efectius en data de 31 de desembre del 2017.

En l’estadística es detalla que hi ha un total de 310 efectius policials, amb una variació anual del +7,6% (22 efectius més que els 288 del 2016). A la mateixa data de referència, hi havia 70 efectius penitenciaris (els mateixos que l’any anterior) i 135 efectius dels bombers (2 menys que el 2016).

Pel que fa als efectius policials, 217 formen part del personal policíac, 60 són personal administratiu o tècnic i 33 són alumnes. El 78,7% dels efectius policials són homes i el 21,3% restant són dones, tot i que aquesta proporció varia sensiblement segons la tipologia de funcions.

Quant als efectius penitenciaris, 61 formen part del personal penitenciari i 9 corresponen a personal administratiu o tècnic. El 84,3% dels efectius penitenciaris són homes i el 15,7% restant són dones.

Per últim, els 135 efectius dels bombers es distribueixen en 118 del Cos de Bombers (CPEIS) i 17 són administratius o tècnics. Únicament el 9,6% dels efectius dels bombers són dones respecte el 90,4% d’homes.

Read more: Notícies d'Andorra ...