Escaldes-Engordany: aquest dilluns a la tarda s’ha celebrat una nova sessió de Consell de Comú

photo: Escaldes-Engordany

Aquest dilluns a la tarda s’ha celebrat una nova sessió de Consell de Comú durant la qual s’han aprovat punts com l’adjudicació de les obres de reforma de la primera i cinquena planta i sala d’actes de Casa Comuna. Aquestes obres, amb una inversió de 687.333 euros, consistiran en una redistribució dels espais que permetrà disposar de noves sales de reunions, despatxos i la sala de Consell de Comú es traslladarà al cinquè pis, on hi havia la biblioteca comunal. Aquesta inversió també permetrà renovar les butaques de la sala d’actes, molt desgastades per l’ús d’aquesta instal·lació al llarg dels anys, així com la millora d’aspectes tècnics com el so i la il·luminació.

Agermanament de la vall del Madriu amb l’espai protegit de Causses-et-Cevennes

En el marc de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita Claror es va proposar establir un agermanament amb l’Entente des Causses-et-Cevennes, un espai protegit que també està inscrit a la llista del Patrimoni Mundial com a paisatge.

Els principals objectius d’aquest agermanament són:

– Compartir experiències i models de gestió en matèria cultural i patrimonial,

– Crear una xarxa de cooperació i solidaritat, mitjançant la qual es puguin impulsar àrees de treball o accions conjuntes de voluntariat,

– Establir sinergies d’intercanvi turístic, científic i cultural.

Després de la visita d’una delegació andorrana a Causses-et-Cevennes, el passat mes de juny, es va acordar tirar endavant aquest agermanament.

L’acte de signatura s’havia de portar a terme aquest dimarts al matí al refugi de l’Illa, però finalment, per un imprevist de darrera hora de la delegació francesa, s’ha anul·lat fins a nova data.

Estat de l’execució del pressupost del segon trimestre

La consellera de Finances, Núria Gómez, va presentar al ple de Comú l’informe sobre l’estat d’execució del pressupost corresponen al segon trimestre d’enguany.

A tancament de juny, l’estat d’execució del pressupost de despeses és d’un 67% del total pressupostat. Concretament havien estat autoritzats 22,5 milions dels 33,6 milions que conformen el pressupost total per aquest exercici. D’aquests crèdits se n’han liquidat una mica menys d’un terç: 10,3 milions d’euros.

No s’ha recorregut a nou endeutament, ni romanents de tresoreria, tal com preveia el pressupost, atès que a 30 de juny, l’estat d’execució se salda amb un superàvit provisional, de 5,9 milions d’euros. Els ingressos s’estan executant de forma ajustada a les previsions. Si es compara amb l’exercici anterior, els ingressos liquidats al terme del primer semestre són un 8,3% superior al del mateix període de l’any passat. En aquest sentit, cal tenir en compte que aquest any s’ha anticipat la facturació de l’impost de propietat.

Les despeses de funcionament continuen mantenint-se també en línia amb el previst i enregistren un estalvi respecte el mateix període de l’any anterior d’-1,24%.

Finalment, durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dilluns també van prendre jurament el nou director de Servei de Circulació i tres agents de circulació.

Aquest estalvi és deu a la disminució dels costos de personal en un 3,7% degut bàsicament al traspàs definitiu del servei del SAD al Govern, malgrat l’augment de l’IPC que enguany ha estat del 2,6%. També incideix positivament en les xifres, el tancament per reforma de les piscines comunals amb el subsegüent estalvi en els consums d’energia, carburant i altres serveis subcontractats.

Quant a l’execució del programa d’inversions, al finalitzar el mes de juny figuraven autoritzats un 76% dels crèdits pressupostaris aprovats per l’any. Un bon ritme d’execució tenint en compte que dels 12,5 milions, 9,5 milions estaven autoritzats i 8,3 milions definitivament compromesos.

Les principals inversions, algunes en curs a 30 de juny, i en conseqüència pendents de liquidar, corresponen als treballs d’embelliment de l’av. Carlemany (amb 3,5 milions d’euros), la reforma de les piscines (1,54 milions d’euros), l’adjudicació de la reforma de diversos trams de voravies (369.000 euros), la millora de les façanes de l’edifici de Fiter i Rossell i de Casa Comuna (326.000 euros), l’adequació del nou aparcament del carrer de les Escoles (168.000 euros) o la construcció de separatives i embelliment del carrer Santa Anna (373.000 euros), entre d’altres.

Respecte a l’execució del programa d’inversions, al finalitzar el mes de juny figuraven autoritzats un 76% dels crèdits pressupostaris aprovats per l’any. Un bon ritme d’execució tenint en compte que dels 12,5 milions, 9,5 milions estaven autoritzats i 8,3 milions definitivament compromesos.

Pel que fa a l’endeutament, aquest segon trimestre s’han amortitzat seguint les previsions. Així l’endeutament total a 30 de juny se situava en 18,2 milions d’euros i per sota el 37,3% del límit legal establert. Concretament un 75% respecte al 200% de la mitja d’ingressos dels darrers 3 exercicis.

Els projectes més significatius previstos en el programa d’inversions pendents d’autoritzar i o comprometre en finalitzar el primer semestre corresponen a la construcció del futur aparcament vertical de l’Obac, les obres de la nova xarxa de serveis i separatives de l’avinguda Fiter i Rossell, la construcció del tanatori i sala de vetlles o les obres de remodelació de la 1a i 5a planta de Casa Comuna, que s’adjudicaran avui.

Read more: Negocis i economia ...