Es mantenen tots els programes d’ocupació i s’incrementen els esforços en els programes adreçats al sector privat

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, els cinc reglaments de programes de foment de l’ocupació, que en aquesta edició incrementen els esforços adreçats al sector privat.

Els programes de foment de l’ocupació tenen com a objectiu incidir en la contractació de les persones amb més dificultats per trobar i mantenir una feina mitjançant subvencions. A més, el Servei d’Ocupació estableix amb la persona un itinerari d’orientació laboral personalitzat que es complementa amb formació ocupacional i tallers de desenvolupament competencial.

Així, les persones que es poden beneficiar, en general, dels programes són els joves, les persones majors de 45 anys, les persones que porten més de sis mesos ininterromputs d’inscripció al Servei d’Ocupació en recerca de feina, les persones en relació amb les quals s’ha resolt la concessió de la prestació per desocupació involuntària mentre aquesta resolució romangui vigent, les persones amb discapacitat i les persones que es troben en situació vulnerable i s’han adherit a l’itinerari d’orientació especialitzat del Servei d’Ocupació.

Els programes aprovats són els que han estat en vigor els darrers anys: el Programa de foment de la contractació indefinida al sector privat, el Programa de foment de l’ocupació i formació en el sector privat, el Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys, el Programa per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i el Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.

Les principals novetats fan referència al programa de foment de la contractació indefinida al sector privat, en el qual s’ha augmentat la subvenció i s’ha concentrat en un període de temps més curt. Per tal d’homogeneïtzar els tres programes dirigits al sector privat, la contractació s’organitza en dues etapes: un contracte de sis mesos i un segon contracte indefinit. Així, la subvenció prevista s’augmenta de 250 a 350 euros mensuals i es dota per un màxim de dotze mesos, en lloc de quinze com es feia en les anteriors edicions. L’objectiu d’aquesta mesura és simplificar la informació per als empresaris i alhora augmentar l’atractiu del programa per aconseguir un major interès per part seva, ja que el total de la subvenció permesa passa de 3.750 euros a 4.200 euros.

També com a millora adreçada als programes de contractació privades, s’inclou que les persones contractades puguin participar de les formacions ocupacionals i en les sessions de capacitació competencial proposades pels Servei d’Ocupació per millorar la seva ocupabilitat i facilitar la permanència en el mercat laboral.

Igualment adreçat al sector privat, s’han incorporat millores al programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys. A més dels joves tutelats i extutelats del programa d’inclusió laboral que ja es van incorporar l’any passat, també s’afegeixen com a beneficiaris els joves que finalitzin els estudis de l’Aula Taller o vinculats a l’itinerari d’orientació laboral per a joves actius del Servei d’Ocupació.

Pel que fa al Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades i al Programa de foment de l’ocupació i formació en el sector privat es mantenen igual que l’any anterior per seguir afavorint els seus beneficiaris.

Finalment, el Programa per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, adreçat a col·lectius amb dificultats per accedir al treball, es manté la modificació introduïda l’any anterior perquè se’n puguin beneficiar les persones inscrites al Servei d’Ocupació durant 45 dies consecutius. En canvi, es recupera el màxim de sis mesos de contracte, en lloc dels nou de l’últim any, per permetre que se’n beneficiïn el màxim d’usuaris possible.

Read more: Notícies d'Andorra ...