Encamp aposta per una transformació urbanística de calat a les avingudes com a clau per dinamitzar social i econòmicament la parròquia

El comú d’Encamp preveu iniciar durant el primer trimestre del 2019 les obres per a la remodelació de les avingudes Joan Martí i François Mitterrand. El projecte s’ha presentat avui, després de les reunions prèvies desenvolupades amb els propietaris i els comerciants del tram objecte de l’actuació, i té com a objectiu principal transformar aquesta avinguda en un eix que reconnecti els nuclis tradicionals a través d’una proposta urbanística que generi nous espais d’interès, que s’integrin i aportin dinamisme econòmic i social.

El projecte s’inspira en la configuració urbanística l’any 1902, que recupera el primer projecte de la carretera general, amb tots els aspectes d’obertura i de dinamització que va comportar. A nivell intern, la carretera va transformar la fesomia de la parròquia a nivell urbanístic i va convertir-se en una connexió entre els nuclis d’Encamp.

El projecte pretén generar un eix vertebrador de la parròquia a través d’una avinguda que doni prioritat al vianant i que incorpori nous espais d’interès al llarg del seu recorregut: integrant els ja existents i generant-ne de nous, com podria ser el cas la zona a l’entorn de l’Hotel Rosaleda, el futur Museu Nacional de l’Automòbil i el comú d’Encamp. Així, aquest concepte s’aplica al projecte actual que permet la remodelació de la plaça Sant Miquel, carrer Major i la plaça del Consell General.

Cal destacar que el projecte arquitectònic incorpora també les directrius que marca el Pla de Dinamització Econòmica elaborat pel comú el qual, entre les principals recomanacions, establia la necessitat d’impulsar un projecte de millora urbanística amb vocació de transformació i amb els objectius clars d’incentivar el dinamisme social i econòmic de la parròquia.

Un cop s’hagin adjudicat les obres, es preveu que els treballs –que arrencaran al tram central- s’allarguin a l’entorn d’uns 10 mesos. Aquesta estimació inicial pot variar en funció de les condicions climatològiques i com aquestes n’afectin els seu desenvolupament. El gruix de l’obra estarà finançada pel comú d’Encamp en la pràctica totalitat (pavimentació, mobiliari urbà i nova galeria de serveis) però inclourà també l’aportació per part dels propietaris, a través de la fórmula de les contribucions especials, que ja ve aplicant des de l’any 2010, per a les actuacions de millora vinculades a la voravia i nous espais urbanístics que revaloritzin les finques afectades.

Read more: Negocis i economia ...