Els conductors de patinets i bicicletes ja no poden circular per voreres o àrees de vianants

Des de la setmana passada, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha intensificat la vigilància per tal de detectar infraccions per part de conductors de patinets i bicicletes. El conseller de Seguretat Ciutadana, Manel Castaño, ha destacat que “des de l’Ajuntament ens preocupa que creixin les infraccions amb l’ús dels patinets i les bicicletes, i per aquesta raó engeguem aquesta iniciativa que té com a objectiu reduir les conductes perilloses”.

Aquest increment del control i vigilància s’ha traslladat a un augment important de les sancions imposades. Des de l’entrada en vigor de la nova normativa Ciutat 30 s’han interposat aproximadament un total de 200 denuncies, de les quals 105 s’han posat aquest mes de març.

Un altre aspecte sobre el qual la Guàrdia Urbana incidirà és la prohibició de circular per les voreres.

L’ordenança municipal de Ciutat 30 permetia la circulació per àrees de vianants — com places, passejos o coques centrals de les rambles — sempre i quan es donessin un seguit de circumstàncies (mida de la vorera, velocitat de la via…). Amb l’entrada en vigor de la modificació del Real Reglament de Vehicles del gener de 2021, els VMP i els patinets passen a considerar-se vehicles i per tant en cap cas poden circular per voreres o àrees de vianants.

Read more: Les notícies ...