Els exàmens de les PAU tindran més opcions de tria en els enunciats i puntuacions adaptades en alguns casos

La matriculació, que serà única per a tot l’alumnat, començarà el 15 de maig i passa de 15 dies a un mes. Està previst que les proves es facin del 7 al 9 de juliol

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) tindran més opcions de tria en els enunciats i les puntuacions estaran adaptades en alguns casos. La comissió organitzadora de la selectivitat ha aprovat els criteris generals dels examens sota la premissa que l’adaptació no comporta reduir temari ja que això podria perjudicar els estudiants davant l’autonomia dels centres per programar els continguts. El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha garantit que el model permetrà “treure la màxima nota possible” tot i no haver pogut fer part del temari inicial. D’altra banda, la matriculació passa de 15 dies a un mes, entre el 15 de maig i el 15 de juny, i serà única per a tots els estudiants.

L’adaptació dels exàmens s’ha fet tenint en compte que els centres són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d’aprenentatge. Per això, no es podia reduir temari per no perjudicar alguns alumnes. L’opció escollida ha estat flexibilitzar l’optativitat que ja existia en els enunciats dels exàmens, de tal manera que, en línies generals, aquelles parts que abans eren obligatòries amb una única proposta ara inclouran opcions a escollir pels alumnes.

La flexibilització s’argumenta perquè no era convenient un canvi radical en els models d’exàmens ja que tant el professorat com els alumnes el coneixen i han estat treballant amb ell. Tampoc s’adeia allargar el temps de lectura dels enunciats perquè “seria perjudicial per al propi alumnat” i s’ha valorat que cada matèria té les seves pròpies característiques i un model habitual d’examen, que fa que l’adaptació “no es pot fer de manera universal i homogènia”.

Tot i això, els models d’exàmens de les 29 matèries no responen a una estructura única i això es mantindrà en les PAU 2020. El conjunt de matèries s’agrupen en dos blocs: opcionalitat sobre el conjunt de l’examen i opcionalitat sobre una part. En el primer bloc hi ha 21 matèries com Biologia, Cultura audiovisual, Física, Geografia, Història, Literatura catalana, Literatura castellana o Matemàtiques.

En les PAU del 2019 per exemple els alumnes que s’examinaven de Matemàtiques havien de fer cinc exercicis sobre sis i enguany n’hauran de fer quatre sobre sis, per la qual cosa tindran més opcions per escollir. En el cas de Literatura catalana habitualment hi havia tres exercicis, dos dels quals obligatoris i un opcional a triar entre dues opcions, mentre que enguany hi haurà un obligatori però amb tres preguntes a triar entre cinc i un opcional amb dues possibilitats.

En el segon grup hi ha vuit matèries com Llengua castellana, Llengua catalana, Llengua estrangera, Grec i Llatí. En aquest cas, també s’incrementen les opcions de tria i per exemple s’introdueixen més opcions en la tria per a l’exercici d’expressió escrita en llengua estrangera.

El document detalla matèria per matèria quin és el disseny final que tindrà l’examen aquest 2020. D’altra banda, es manté que les faltes d’ortografia es tindran en compte en les proves on així ja està establert i, les preguntes amb resposta d’opció múltiple s’hauran de corregir amb els criteris habituals. Pel que fa a la correcció, els criteris s’abordaran en una darrera fase però també podrien tenir en compte la situació d’excepcionalitat.

Les circumstàncies excepcionals generades pel coronavirus determinen que els terminis per matricular-se a la convocatòria ordinària seran els mateixos per a tots els alumnes i començaran el 15 de maig. A partir de llavors disposaran d’un mes, fins al 15 de juny, per formalitzar la inscripció a les proves, quan habitualment eren 15 dies. Universitats ha informat que l’objectiu és “donar més tranquil·litat als centres educatius, així com als alumnes i a les seves famílies”.

En aquest sentit, Baulenas ha explicat que la matriculació serà majoritàriament telemàtica però que es respondran totes les consultes necessàries i s’abordaran les problemàtiques que puguin sorgir de tal manera que “ningú quedi sense poder matricular-se” per la situació generada per la COVID-19.

Ara per ara, està previst que les proves es facin del 7 al 9 de juliol, tot i que dependrà de com evolucioni la pandèmia. Aquesta evolució marcarà també com es porten a la pràctica aquests exàmens i si cal, i quines, prendre mesures de seguretat.

Read more: Les notícies ...