Els documents destinats a la publicació del BOPA s’hauran de signar electrònicament a partir de l’1 d’abril 2019

El Consell de Ministres ha aprovat avui que a partir de l’1 d’abril 2019, tots els documents destinats a la publicació del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) s’hauran de remetre signats electrònicament.

Es tracta d’una nova acció del Govern en el marc de la seva política de modernització de l’Administració, i en concret en la implementació de l’Administració electrònica.

D’aquesta manera, el BOPA incorpora les eines de tramitació i de gestió d’expedients signats electrònicament agilitzant el funcionament de l’organització. Alhora es redueix el temps invertit en la gestió de documents en suport paper, estalviant l’espai destinat a l’arxivament, i reduint el nombre de desplaçaments i el consum de materials.

Read more: Negocis i economia ...