El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, participa en la Conferència de Ministres de Justícia a Colòmbia

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha participat en l’assemblea plenària de la Conferència de Ministres de Justícia dels països iberoamericans (COMJIB) que ha tingut lloc ala ciutat colombiana deMedellín, durant aquesta setmana. Durant les jornades de treball, els representants dels diferents països de la comunitat iberoamericana, han tractat els reptes de la gestió de la Justícia a Iberoamèrica.

Durant el torn d’intervencions de cloenda, el secretari d’Estat ha exposat la voluntat d’Andorra, durant el mandat de la Secretaria Pro Tempore, de tractar l’impuls de la innovació al servei de l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Dela mateixa manera, ha insistit que, per assolirles fites de l’ODS núm. 16 “Pau, Justícia i institucions fortes”, s’ha de treballar en la consolidació d’un marc regulador querespongui als reptes de l’evolució tecnològica, impulsi l’erradicació de la desigualtat i la no discriminació i promogui una governança transparent, oberta i justa.

Durant la seva estada a Medellín, Joan León ha tingut l’oportunitat de trobar-se amb homòlegs d’iberoamèrica per tractar temes de cooperació bilateral.

Read more: Notícies d'Andorra ...