El salari mitjà del 2018 se situa en 2.111,91 euros

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el Decret pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2018, que s’ha situat en 2.111,91 euros. Aquest import és el que es fa servir per determinar les tarifes de cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2019, i així doncs també s’ha aprovat el Decret corresponent que fixa aquestes tarifes.

El salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades a la CASS de l’any 2018 s’ha situat en 2.111,91 euros, el que suposa un augment del 2,4% respecte del 2018.

Aquest import del salari mitjà és la base de cotització de referència de les persones que realitzen una activitat per compte propi. Així doncs, la cotització a la branca general de les persones que realitzen una activitat per compte propi queda fixada per al 2019 en 211,19 euros, i la cotització a la branca de jubilació en 253,43 euros.

Cal tenir en compte, però, que els imports de cotització que han d’assumir els autònoms varien en funció dels seus ingressos, de manera que es poden acollir al 25% de la quota, al 50%, al 75% o al 100%. A més, el Projecte de llei de modificació de la Llei de la seguretat social que està a tràmit parlamentari preveu nous trams de cotització del 62,5%, del 125% i del 137,5% que permetran adaptar millor les quotes a les diferents situacions. A més, amb el canvi previst s’augmentaran en prop de 1.200 persones els beneficiaris dels règims reduïts que permeten cotitzar per sota del 100%.

D’altra banda, el salari mitjà del 2018 també es fa servir per establir el preu de compra i de venda dels punts de jubilació. Així doncs, el preu de venda se situa en 2,25199 euros i el preu de compra en 21,61910 euros per a l’any 2019.

Read more: Notícies d'Andorra ...