El Projecte de llei del pressupost d’Andorra del 2021 suposa un dèficit d’uns 65 milions d’euros

El Projecte de llei del pressupost del 2021 preveu uns ingressos de 397.816.561 euros i unes despeses de 463.305.393 euros, la qual cosa suposa un dèficit d’uns 65 milions d’euros. En aquest sentit, El ministre de Finances, Eric Jover, ha remarcat que el text pressupostari està marcat per la reducció d’ingressos a causa de la situació generada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, tenint present la davallada del 23% dels impostos directes i d’un 5% en els tributs indirectes en comparació amb el 2020.

També es preveu una caiguda 44% en els ingressos patrimonials entre el pressupost del 2020 i del 2021.

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior manté la mateixa partida pressupostària que al 2020. La
resta de Ministeris pateixen una davallada i un reajustament del seu pressupost de fins al 19% en el cas d’Ordenament Territorial.

El 2 milions previstos per a les actuacions a la RN20.

Read more: Les notícies ...