El programa Renova permet revertir més de 62 milions d’euros des del 2011 en el teixit econòmic del país per fomentar l’eficiència energètica

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presentat la convocatòria per al 2020 del programa Renova, que un any més, té com a objectiu fomentar l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.

El programa, que està en marxa des del 2011, ha recollit un total de 1.641 sol·licituds d’ajuda amb un atorgament total de subvencions valorades en 11.476.660,68 euros. Això ha suposat una repercussió econòmica sobre el teixit econòmic del país de 62.232.684,54 euros d’ençà de la posada en marxa del programa. És a dir, amb les ajudes atorgades es van poder dur a terme intervencions per un valor de més de 62 milions d’euros. “Aquestes dades demostren que el projecte és un instrument important per millorar i renovar el parc immobiliari del país”, ha destacat Calvó.

Amb la voluntat de mantenir una millora constant de les bases de la convocatòria, enguany s’han introduït diverses novetats d’entre les quals destaca la promoció de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació. En aquest punt, es preveu la subvenció del 40% per a l’elaboració i registre de l’habitatge, ja sigui utilitzant la metodologia de la certificació o l’etiqueta i sempre que es vinculi el registre amb una actuació a l’immoble.

També en relació amb les novetats de la convocatòria, el Renova preveu una subvenció addicional del 10% per aquelles modificacions de millora que es duguin a terme als pisos destinats a lloguer. Finalment, també s’ha impulsat la simplificació administrativa per a la sol·licitud de l’ajuda, així com dels criteris d’ajut tirant endavant una homogeneïtzació dels percentatges de subvenció.

D’aquesta manera, les ajudes per a l’embelliment de façanes, patis i cobertes dels edificis existents és del 5% sobre el pressupost; per a la millora de l’accessibilitat, de la sostenibilitat i de la seguretat industrial és del 15%; per a la millora de l’eficiència energètica pot anar del 10 al 40% i per a la implementació d’energies renovables la subvenció l’ajuda pot anar del 15 al 40%, potenciant al màxim l’energia solar i fotovoltaica. La convocatòria d’enguany estarà oberta fins al 20 de novembre o fins a esgotar l’import, amb una dotació pressupostària d’1.215.318 euros per a subvencions directes.

Cap a les renovacions integrals

Durant la presentació, Calvó també ha presentat els resultats del balanç de les ajudes atorgades durant el 2019 i ha explicat que es va esgotar el pressupost previst. En total, el programa Renova va rebre 259 sol·licituds amb un cost mitjà de l’actuació de 38 mil euros, un 53% més que el 2018. “Aquestes dades marquen una tendència favorable cap a actuacions al parc immobiliari cada vegada més integrals, un dels objectius marcats”, ha recordat la ministra.

Amb les ajudes atorgades es van poder dur a terme intervencions per un cost total de 9,7 milions d’euros. Això implica que per cada euro invertit pel Govern ha quedat repercutit amb 6,53 euros en el teixit econòmic del país.

De totes les actuacions que es van dur a terme durant el 2019, el 93% tenien relació amb la implementació d’energies renovables, amb la millora de l’eficiència energètica o una combinació d’ambdues. Més concretament, el pla Renova Fotovoltaica va permetre la col·locació de 12 noves instal·lacions al país i la previsió de tirar endavant 29 instal·lacions més. D’aquesta manera, actualment el país té 55 instal·lacions que produeixen 1,6 GWh que equival al consum anual de 430 llars.

Read more: Negocis i economia ...