El paquet de mesures presentat preveu una rebaixa important – superior al 50% – dels pagaments a compte de l’impost de societats i de l’IRPF vinculat a activitats econòmiques, – ha dit cap de Govern, Xavier Espot

Compareixença crisi COVID-19-al·locució del cap de Govern, MI Sr Xavier Espot Zamora-Andorra la Vella, 21de març de 2020:

“Fa poc més d’una setmana que el Govern va decretar els primers tancaments d’activitats i les primeres mesures de confinament per fer front a la crisi sanitària del COVID-19. Ho vam fer fins i tot abans detenir les primeres sospites de contagi comunitari sostingut de la malaltia al nostre país; i l’evolució dels casos de coronavirus demostra que les mesures de cessament de l’activitat i confinament eren encertades i proporcionades.Aquesta situació sobrevinguda i sense precedents és nova per a tots i suposaun repte per a tothom.

També per al Govern. Tots nosaltres, cadascú des de la seva responsabilitat, ens hem hagut d’adaptar a noves maneres de treballar, de viure i de relacionar-nos.Soc conscient que l’excepcionalitat de la crisi del COVID-19 i de les mesures adoptades per fer-hi front ha generat i genera dubtes i inquietuds. El ministre portaveu i el ministre de Salut compareixen cada dia per donar resposta a les preguntes que molts de vosaltres us feu i que ens arriben gràcies als mitjans de comunicació, la feina dels quals és en aquests moments més necessària que mai.A més, des del Govern hem habilitat serveis de consulta telefònica directa per respondre a qualsevol qüestió relacionada amb el COVID-19: ja sigui d’ordre sanitari o de les seves conseqüències econòmiques i socials.Com us deia, aquesta situació és una repte per a tothom.

I seria un error que algun de nosaltres pensés que la gravetat de la situació no el concerneix.Per superar aquesta dura prova ens cal la feina abnegada dels professionals de la salut i de les emergències; ens cal la bona feina dels servidors públics; necessitem -ho deia fa uns instants-uns mitjans de comunicació que facin de pont amb la ciutadania; és necessari, també, el sentit de coresponsabilitat que estan demostrant la immensa majoria d’empreses del país, i la predisposició dels treballadors a adaptar-se a la situació; les xarxes de voluntariat i solidaritat són més necessàries que mai; i ens cal -evidentment-la participació de tothom per complir estrictament les normes de confinament i distanciament social.

Per això el Govern no ha dubtat ni dubtarà a l’hora d’aplicar amb fermesa aquestes normes. Perquè un incompliment individual -per petitiirrellevant que pugui semblar-té conseqüències molt negatives per al conjunt de la societat. I perquè un abús o un intent de treure profit de la situació actual és moralment intolerable.

Avui el Govern ha aprovat un nou decret que fixa normes de salut i seguretat que caldrà complir en aquells establiments, considerats de primeranecessitat, que continuen oberts al públic. Qüestions que fins ara eren recomanacions -que moltes persones i establiments han seguit-i que ara passaran a ser d’obligat compliment. Així mateix, i previ acord amb els Comuns, hi haurà presència policial i dels agents de circulaciómolt intensaen aquests establiments per garantir que les normes es compleixen.

Com ja sabeu, la Policia ha començat a fer controls en diversos punts del país per evitar que una minoria de persones irresponsables posinen risc la salut i el benestar de la majoria. Aquests controls es mantindran i s’intensificaran en els propers dies. A Andorra ens agrada referir-nos al Cos de Policia com a Servei d’Ordre. Ara més que mai, la Policia és un servei, un servei públic essencial en benefici de la salut i la seguretat de totes i tots nosaltres.En tot moment,el Govern s’ha guiat pel consell de les autoritats sanitàries i científiques. Araentenem el significat clàssic de la paraula “autoritat”: Aquella persona que està revestida de saber, de criteri i de seny.

A més, l’evolució de la situació ens està demostrant que les mesures adoptades son necessàries i que és igualment necessari que les continuem complint de manera estricta. Perquè sabem que la setmana que ve serà molt probablement la més complicada. Els dies a venir posaran en tensió el nostre sistema públic de salut. És el nostre deure protegir-lo ara i no oblidar -de cara al futur-la importància que té.

Per tal de disposar de tots els instruments que la Constitució posa al nostre abast per fer front a circumstàncies excepcionals com aquesta, el Govern -previ acord amb tots els grups parlamentaris-ha enviat tot just fa una estona al Consell General el projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i emergència, que s’aprovarà-previsiblement-dilluns.També amb l’acord previ de totes les forces parlamentàries,i seguint el procedimentd’extrema urgència i necessitat,avui hem entrat a tràmit parlamentariel projecte de llei de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària, el que popularment coneixem com a llei òmnibus, i que forma part d’un conjunt de mesures destinades a pal·liar l’impacte econòmic i social de la pandèmia.Un projecte de llei que no és mèrit només del Govern, sinó de tots els grups parlamentaris, tant de la majoria com de l’oposició, que hi han fet nombroses aportacions.

Com us vaig dir dilluns passat: La prioritat és gestionar la crisi sanitària. Però és també de vital importància que fem tot el possible per gestionar la crisi econòmica que va associada a aquesta situació.L’objectiu del conjunt de mesures econòmiques que estem posant en marxa és mantenir viu el nostre teixit productiu: El COVID-19 ens ha obligat a aturar-nos de cop. I aquesta aturada posa en risc la supervivència i continuïtat de moltes empreses, de molts projectes professionals i, en definitiva, de molts llocs de treball.Per això l’objectiu principal d’aquestes mesures és garantir els llocs de treball i els salaris.

Per fer-ho possible,el Govern posarà en marxa un pla d’injecció de 200 milions d’euros en el teixit productiu del país, que inclou 60 milions en préstecs a interès 0 a les empreses per fer front a despeses de funcionament, entre les quals el pagament de salaris; i 70 milions, també a interès 0, per pagar les quotes de les hipoteques i crèdits contrets per les empreses.En ambdós casos, el Govern es farà càrrec del pagament dels interessos; que son interessos molt baixos, fet pel qual vull agrair la bona predisposició de les entitats financeres del país.Així mateix, el Govern pagarà la part de cotització patronal d’aquelles empreses l’activitat de les quals ha cessat per decret i d’aquelles que només tenen un servei de guàrdia.

En el cas dels autònoms que hagin cessat la seva activitat, el Govern assumirà la totalitatde la cotització.Estem parlant d’una injecció de diners per part del Govern de més de 10 milions d’euros mensuals.Com ja vaig avançar-vos fa uns dies, també assumirem la despesa que representa la baixa per accident de treball a totes les persones infectades per COVID-19 o confinades per sospita de contagi; una baixa que en el cas del personal sanitari i de les persones que es veuen obligades a continuar treballant aquests diescobriràel 100% del salari.El paquet de mesures presentat també preveu una rebaixa important -superior al 50%-dels pagaments a compte de l’impost de societats i de l’IRPF vinculat a activitats econòmiques. Com us deia, aquesta situació genera reptes totalment nousi exigeix que ens adaptem a cada escenari, a cada canvi i a cada evolució.

El tancament de les escoles i les mesures de confinament ens obliguen a serespecialment curososamb les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. És per això que el paquet d’ajudes del Govern també preveu el pagament del salari d’aquells pares o mares que aquests dies no puguin anar a treballar perquè han de quedar-se a casa pertenir cura dels seus fills.

El programa per injectar liquiditat des del sector públic es complementarà amb rebaixes i exoneracions significatives de les tarifesper a empreses d’Andorra Telecom, FEDA i la resta de distribuïdores elèctriques del país. Més enllà d’aquelles accions que representen una despesa important per al Govern, el projecte de llei que avui hem enviat al Consell General també contempla l’exoneració total del pagament del lloguer d’aquells negocis que estiguin tancats per decret; una rebaixa del 80% d’aquells que mantinguin obert un servei de guàrdia; i una rebaixa del 50% per a la resta.Alguns propietaris de locals comercials i de negocis s’han avançat a aquestes mesures i ja han anunciat rebaixes als seus llogaters, una actitud que els honora i que ha servit d’exemple i d’inspiració per al projecte de llei. Així mateix, també habilitarem ajudes públiques per a aquells petits propietaris els ingressos bàsics dels quals depenen del lloguer d’un local.Tant aquesta mesura com la resta de mesures contingudes a la llei òmnibus son d’aplicació des del 13 de març.

Fixeu-vos que sempre que m’he referit als efectes de la crisi sanitària del COVID-19 he parlat de conseqüències econòmiques i socials. Perquè són indestriables: sense una economia activa, sense un teixit productiu viu, no hi ha benestar social. Però a la vegada, més enllà de fer tots els possibles per mantenir vives les nostres empreses, cal reforçar les xarxes de protecció social de què disposem. El pla d’accions que avui us presento no hauria estat possible sense la participació de moltes persones i institucions. Vull agrair especialment l’actitud constructiva i de lleialtat institucional de totes les forces polítiques presents al Consell General.

També la cooperació inestimable dels Comuns. I les aportacions dels agents econòmics i socials.Les mesures econòmiques que he anunciat estan pensades per injectar liquiditat enel teixit productiu en un moment extremadament difícil i per ajudar a superar les dificultats que s’han plantejat i que es plantejaran durant les properes setmanes.A hores d’ara no sabem amb certesa quant durarà l’aturada de l’activitat a conseqüència dela pandèmia del COVID-19. Tampoc no coneixem en quines circumstàncies reprendrem aquesta activitat un cop la situació d’excepcionalitat hagi quedat enrere.

El deure de transparència i de franquesa que tinc amb vosaltres també implica reconèixer que no tinc totes les respostes. Ni jo, ni cap altre membre del Govern, ni cap altre responsable polític d’Andorra o d’arreu.Semblaria com si la crisi del COVID-19 hagués vingut a certificarla fi de l’era de les certeses absolutes. Fins i tot se’ns fa pràcticamentimpossible saber què passarà a unes setmanes o mesos vista. L’evolució de la crisi sanitària és incerta; i encara és més incerta l’evolució de la crisi econòmica i social que se’n derivarà.

Davant de tantes inseguretats, tants dubtesi tantes incerteses, aquesta nit només puc oferir-vos la certesa del meu compromís amb Andorra. I amb el meu compromís, el de tot el Govern.I això vol dir que no sabem a què ens haurem d’enfrontar. Però que estem absolutament convençuts que posarem tots els mitjans que tinguem a l’abast.I si les mesures que aprovem avui -passats els dies i les setmanes-resulten insuficients, n’aprovarem més. I si tots els esforços que fem avui no són suficients, en farem més. I si cal injectar més diners a l’economia-encara que la capacitatdel Govern sigui molt limitada-els trobarem.

No en tingueu cap dubte. Per garantir la salut i la seguretat de tothom; per mantenir viu el nostre teixit empresarial; i per salvaguardar els llocs de treball. Que allà on no arriba la certesa, hi arribi la voluntat. El servei públic és precisament això. I és un honor estar al servei d’Andorra en aquestes circumstàncies. Aquesta determinació, aquesta fermesa, aquesta voluntat i aquest compromís que us ofereixo avui és també la determinació, la fermesa, la voluntat i el compromís que us demano. A totes i cadascuna de les persones que fem part d’aquest país.

Moltes gràcies i bona nit.

Visca Andorra”.

Read more: Opinió ...