El nombre d’inspeccions als locals comercials a Andorra augmentarà

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han comparegut aquest dilluns per explicar la últimes mesures temporals per tal de contenir la propagació del coronavirus SARS-CoV-2. D’aquesta manera, als centres sociosanitaris queden suspeses temporalment les visites i també les sortides per part dels residents. A més, se suspèn l’activitat quirúrgica no urgent programada per a aquesta setmana.

A més, bars i cafeteries han de continuar duent a terme un registre dels seus clients. Els horaris per donar servei a taula es mantenen: podran obrir de les 7 a les 19 hores, sempre que facin dues pauses d’una hora cadascuna per ventilar i higienitzar els espais interiors –la primera pausa haurà de ser entre les 12 i les 13 hores i la segona, entre les 15 i les 16 hores–. Per contra, el servei als espais exteriors podrà donar-se ininterrompudament entre les 7 i les 19 hores.

En el cas dels restaurants, el nombre màxim de persones per taula continua sent de quatre. Només poden superar el límit les unitats de convivència formades estrictament, com en els bars i cafeteries, pels pares o mares amb infants menors d’edat. L’horari es manté tal com estava vigent actualment: podran donar servei a taula entre les 11.30 i les 16 hores i de 19 a 24 hores.

Es manté que les reunions de treball presencials no poden superar les quatre persones. Quant a les reunions de familiars i/o amics, el nombre màxim de persones que poden reunir-se queda reduït a quatre, llevat que el nucli convivent sigui superior.

El nombre d’inspeccions als locals comercials augmentarà.

El cap de Govern ha emfatitzat que les últimes modificacions de la Llei qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat permeten un règim sancionador més àgil. S’estableixen les sancions lleus entre 200 i 1.000 euros, greus entre 1.001 i 20.000 euros i molt greus entre 20.001 i 100.000 euros.

Read more: Les notícies ...