El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 404,2 milers al juny del 2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 404,2 milers al juny del 2021. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Alemanya, amb una afluència en milers de turistes de 170,0, de 38,0 i de 31,9, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges amb més afluència turística són els d’oci amb 306,2 milers de turistes

Read more: Les notícies ...