El nombre de parelles que inicien un procés de mediació creix un 16% el 2018

El Servei d’atenció i mediació prop de l’Administració de Justícia ha registrat un increment del 16% del nombre de parelles que han iniciat un procés de mediació durant aquest 2018. Així ho han anunciat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la tècnica d’Atenció Social, Loli Terrón, que han presentat el balanç del servei amb motiu del Dia Internacional de la Mediació, que se celebra aquest dilluns.

El ministre ha exposat els avenços normatius que s’han fet durant el 2018 en matèria de mediació, que han estat nombrosos. Així s’ha referit a l’aprovació de la Llei de mediació, que va assentar les bases regulant la mediació com a eina àgil en la prevenció i resolució de conflictes que permet evitar la via judicial, i que a més suposa una millora per a les relacions futures entre les parts.

A més, durant aquest any també es van aprovar el Reglament regulador de la Comissió de mediació, que n’estableix les funcions, i el Reglament regulador del registre de mediadors. Igualment, el ministre ha volgut destacar l’acord signat amb l’Institut d’Estudis Andorrans perquè elabori un estudi sociològic sobre la implantació i l’ús de la mediació al Principat.

D’altra banda, recentment s’ha tancat el Protocol d’actuació sobre mediació en casos de violència de gènere, que està a punt per poder ser aprovat en la propera Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere. Aquest determina de manera més específica com ha d’actuar el Servei de mediació en casos de violència de gènere i dóna les eines pedagògiques i procedimentals per a aquestes situacions.

Per tal de donar el màxim de difusió a la mediació com a via de resolució de conflictes, durant el 2019 es durà a terme una campanya d’informació i sensibilització per a tota la població sobre la separació de les parelles i la relació que s’ha d’establir com a pares i mares. En aquest sentit, Espot ha indicat que l’objectiu és promoure la mediació informant de les conseqüències perjudicials en els fills que es troben immersos en separacions conflictives, i prevenir sobre l’aparició de dificultats en els menors.

Finalment, pel que fa a les dades del Servei d’atenció i mediació prop de l’Administració de Justícia, Terrón ha indicat que el nombre de parelles ateses i de parelles que inicien processos de mediació ha crescut cada any des de la creació del servei. Així, aquest 2018 s’han atès un total de 193 parelles, de les quals 163 han iniciat un procés de mediació. A més, d’aquestes el 46% han arribat a un acord i el 27% encara no han finalitzat el procés.

Quant a la resolució del conflicte, Terrón ha destacat com a molt positiu l’increment de situacions en què s’acorda una custòdia compartida, que és la via prioritària perquè permet als infants continuar mantenint la convivència tant amb el pare com amb la mare. Així, en els casos resolts per mediació, el 47% s’han tancat amb custòdia compartida, i el 42% amb la custòdia per a la mare, mentre que només un 1% ha acordat la custòdia per al pare.

D’altra banda, el Servei de mediació també ofereix orientació jurídica sobre altres qüestions, i durant el 2018 ha atès un total de 325 consultes, majoritàriament de l’àmbit civil.

Read more: Notícies d'Andorra ...