El ministeri de Salut amplia fins als 74 anys l’edat de les dones incloses en el Programa de detecció precoç de càncer de mama

El ministeri de Salut ha decidit ampliar les edats del grup diana a qui s’adreça el Programa de detecció precoç del càncer de mama. Així, si fins ara s’hi incloïen les dones entre 50 i 69 anys, a partir de la setena ronda que s’ha iniciat aquest mes de gener el grup s’ha eixamplat fins als 74 anys.

La modificació s’ha adoptat després que de les recomanacions recollides en la darrera avaluació del Comitè Director d’aquest programa. Així, la darrera ronda d’aquest programa de detecció precoç, que va acabar el desembre del 2019, ha permès detectar 23 casos de càncer de mama. El projecte ofereix una mamografia gratuïta cada dos anys. Les dones són contactades per carta i se’ls ofereix aquesta possibilitat per tal d’entrar al programa de cribratge. Una vegada realitzada la mamografia, si el resultat no mostra cap troballa als dos anys són convocades per realitzar de nou l’exploració.

En cas que es detecti alguna anomalia que requereixi estudis complementaris s’informa la pacient i es lliura un diagnòstic amb les indicacions corresponents. Des que va començar el Programa de detecció precoç del càncer de mama el nombre de cartes enviades ha anat en augment i també el percentatge de dones que decideixen participar-hi. Així, si el 2008 van fer-se la mamografia un 19,74% de les contactades, deu anys després ja s’ha superat el 50%.

El ministeri de Salut treballa per iniciar els pròxims mesos, tal com ja es va anunciar, un programa de cribratge similar però en aquest cas específic per al càncer de còlon. Així, abans que acabi l’any es preveu poder presentar el projecte, que s’adreçarà tant a homes com a dones també d’entre 50 i 74 anys. D’altra banda, el ministeri també ha encarregat a un doctor especialista la realització d’un protocol d’actuació que permeti aplicar, en un futur, el cribratge de retinoblastoma.

És previst que el text pugui presentar-se a tots els professionals en breu. El retinoblastoma és un tumor de les cèl·lules de la retina que es presenta durant la infància i representa un 3% dels càncers en menors de 15 anys. Un diagnòstic precoç augmenta de forma important les taxes de supervivència, pel que el programa de cribratge d’aquesta patologia recomanaria que es fes un examen de reflex vermell abans de l‘alta hospitalària a tots els nounats.

Read more: Notícies d'Andorra ...