El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i l’Institut d’Estudis Andorrans signen un conveni per analitzar la implantació de la mediació

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, la signatura d’un conveni entre el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i l’Institut d’Estudis Andorrans per dur a terme un estudi sociològic sobre la implantació i l’ús de la mediació al Principat.

Mitjançant aquest conveni s’encomana al Centre de Recerca Sociològica (CRES) elaborar un estudi que permeti tenir un millor coneixement de la implantació de la mediació. En aquest s’avaluarà l’activitat de les estructures de mediació, el grau de satisfacció dels usuaris i els efectes de la mediació en les relacions entre les parts i de la gestió dels conflictes postmediació.

L’estudi consistirà en un seguiment que s’elaborarà a partir de la formulació de qüestionaris als mediadors, als usuaris i als operadors de la justícia.

Pel que fa a la durada de l’estudi, es preveu que es faci durant els anys 2019 a 2021, i que el CRES lliurari al Ministeri informes parcials cada any i un informe amb les conclusions finals a la fi del període de tres anys.

La voluntat del Govern és analitzar els efectes d’aquesta nova via de resolució de conflictes que es va impulsar amb la Llei de mediació aprovada el passat mes de març.

Read more: Educació ...