El Govern tanca els quatre anys de legislatura amb un superàvit global de caixa de 16.674.000 euros

El Govern ha tancat els comptes del 2018 amb un superàvit de gestió de 10.868.308 euros i un dèficit de caixa de 2.201.144 euros, un cop pagades les despeses financeres.

El ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, ha explicat en roda de premsa que eltancament de comptes del global de la legislatura 2015-2018 ha estat d’un superàvit de gestió de 77.436.000 euros i un superàvit de caixa de 16.674.000 euros. Cinca ha celebrat que tant el tancament del 2018, com el global de la legislatura consoliden l’objectiu d’equilibri pressupostari dels comptes de l’Estat.

El tancament anual es trametrà aquesta setmana al Consell General, dins dels terminis estipulats per la Llei. El ministre en funcions ha avançat les grans xifres del tancament de comptes del 2018 en roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Cinca ha matisat que els resultats positius han estat possibles tot i que en el passat exercici es va fer front al pagament extraordinari de més de 7 milions d’euros en concepte de transferències als comuns, pendents de l’exercici 2017.

Pel que fa als ingressos corrents, s’han situat en 432.308.238 euros, 9 milions d’euros més que l’ingressat l’any 2017. El ministre de Finances ha apuntat que la recaptació dels impostos directes ha arribat als 84.361.323 euros, 13 milions més que l’ingressat per aquest mateix concepte el 2017. Quant als impostos indirectes, s’han situat en 288.241.119 euros, 4,6 milions menys que el 2017.

Pel que fa al tancament de les despeses, el global de les corrents, de les de capital i financeres del 2018, se situa en 434.539.466 euros, el que representa un 4,8% més que l’any anterior i un 1% menys que el que es va pressupostar.Jordi Cinca ha conclòs que per sisè any consecutiu el dèficit s’ha situat molt per sota del límit establert a la Llei de Sostenibilitat de les Finances Públiques i d’Estabilitat Pressupostària i Fiscal. El ministre en funcions ha afegit que el nivell de dèficit en relació al PIB és del 0,08%.

Read more: Negocis i economia ...