El Govern modifica la composició dels membres del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades

El Govern ha aprovat el Decret de modificació de la composició dels membres del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

Aquest Comitè Tècnic és un òrgan consultiu la missió del qual és emetre un informe, preceptiu i no vinculant, sobre la concurrència dels requisits legalment establerts per obtenir l’autorització d’exercici de la professió titulada sol·licitada per la persona interessada. La modificació respon al relleu dels seus integrants ja sigui a causa de mobilitat dels diferents Departaments o a causa del canvi de responsabilitats dels seus membres.

El Comitè Tècnic aprovat està composat per Olga Caballé, com a membre titular, i Josep Martí, com a membre suplent, en representació del Ministeri de Justícia, en els quals recau el càrrec de president del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades; Meritxell Gallo Yanes, com a membre titular, i Enric Manel García, com a membre suplent, en representació del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior; Jesús Guardiet, com a membre titular, i Rosa Maria Call, com a membre suplent, en representació del Ministeri responsable d’Immigració; Joan Forner, com a membre titular, i Meritxell Font, com a membre suplent, en representació del Ministeri d’Afers Exteriors; Carme Pallarès i Agustí Peris, com membre titular i suplent del Ministeri de Salut i Neus Soriano, com a membre titular del Ministeri d’Economia, Competitiitat i Innovació segons el tipus i les característiques de la professió titulada en relació amb la qual se sol·licita l’autorització d’exercici i finalment, Marta Fonolleda, com a membre titular, en qualitat de directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior a Andorra.

La composició del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades s’ha fet a proposta dels ministres d’Afers Socials, Justícia i Interior, d’Educació i Ensenyament Superior, d’Afers Exteriors, de Salut i de d’Economia, Competitivitat i Innovació.

Read more: Negocis i economia ...