El Govern injectarà prop de 200 milions d’euros per desenvolupar el primer paquet de mesures per pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària

Tal com ha apuntat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Govern ha aprovatun projecte de llei per tal de poder fer front a la crisi sanitària creada per la COVID-19. El text, que s’ha compartit amb els diferents grups parlamentaris, es trametrà pel procediment d’extrema urgència i necessitat. Es preveu que s’aprovi el pròxim dilluns en una sessió de Consell General extraordinària. El textcontempla un paquet de mesureseconòmiques excepcionals, de diversa naturalesa, basades en els principis de solidaritat i corresponsabilitat.

L’objectiu prioritari de l’Executiu és actuar, en el moment actual de la situació d’excepcionalitat, per tal de pal·liar les conseqüències del cessament de l’activitat deguda a la crisi sanitària. El text preveu un paquet de mesures encaminades a què l’aturada generalitzada de l’activitat del país no tingui efectes en les condicions de vida de la ciutadania que depèn d’aquesta activitat econòmica.

Les mesures tenen un abast temporal limitat i es decreten per llei amb l’objectiu de pal·liar la situació de crisis sobrevinguda i podran ser ampliades i complementades en el futur amb altres que s’adeqüin a la realitat de cada moment. El text també preveu que totes les mesures decretades fins al moment per part del Govern esdevinguin rang de llei. La llei òmnibus que votarà el Consell General entrarà en vigor en el mateix moment que sigui signada pelsCoprínceps.

Les mesures es derogaran un cop es doni per finalitzada aquesta crisi.El Govern aportarà uns 200 milions d’euros per tal de poder dur a terme les mesures contemplades dins d’aquesta llei. El pressupost destinat a la llei òmnibus implicaràuna modificació global del pressupost de l’exercici en curs. Així, el Govern haurà de revisar les inversions previstes a la Llei del Pressupost del 2020, sense aturar aquelles que són prioritàries, i mantenint les màximes possibles per seguir dinamitzant l’economia. Es prioritzaran les prestacions socials i elmanteniment del teixit econòmic del país per tal de pal·liar la situació excepcional causada pel Covid-19.

Read more: Negocis i economia ...