El Govern fixa l’augment de l’IPC del 2018 en 0,7% i apuja el salari mínim fins als 1.050 euros

El Consell de Ministres d’Andorra, a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha aprovat el Decret de fixació del salari mínim horari interprofessional a partir del dia 1 de gener del 2019, que fixa el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2019 en 6,06 euros/hora. Per a l’any 2019, el salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,2% a comptar del dia 1 de gener, situant-lo en 1.050 euros. També, i a proposta del titular de Finances, Jordi Cinca, s’ha aprovat el Decret que determina que l’Índex general de Preus al Consum (IPC) del 2018 queda fixat en +0,7%.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que aquest nou decret de salari mínim, un cop aprovat el paquet de mesures que tenen per objectiu millorar la capacitat adquisitiva, fixa un increment de fins als 1.050 euros, amb l’objectiu d’anar equiparant progressivament el salari mínim al cost real de la vida. Cinca ha recordat els increments accelerats del salari mínim que s’han aplicat des de l’inici de la legislatura, i que han permès passar dels 962 euros del 2015 fins als 1.050 per al 2019. Així, es dona compliment al compromís electoral de respectar la recomanació del Consell d’Europa de situar el salari mínim al 50% del salari mitjà.

El ministre ha afirmat que l’increment suposa un augment del 3,2% respecte al salari mínim del 2018. Tenint en compte que el decret de l’IPC del 2018 se situa al 0,7%, l’increment del salari mínim serà de més de quatre vegades l’IPC.

Pel que fa al Decret que determina l’IPC, el ministre ha assenyalat que aquest s’ha situat quatre dècimes per sota del que es preveia al mes de novembre. Ha indicat que aquesta variació és raonable, i ha comparat la xifra amb els països de l’entorn, on l’IPC ha caigut 5 dècimes a Espanya respecte al novembre, 3 dècimes a França, i 3 dècimes (segons l’IPC avançat) al conjunt de la Unió Europea.

Cinca ha afegit que l’augment del salari mínim interprofessional té efecte en més de 3.000 persones, que són les que cobren en base al salari mínim, ja sigui amb una jornada completa o parcial. A més, incrementar el salari mínim també té efecte sobre les prestacions socials, que es calculen en base al LECS (Llindar Econòmic de Cohesió Social), i per tant també hi haurà un impacte econòmic de 235.000 euros anyals d’augment de les prestacions, i repercutirà en més de 1.100 beneficiaris.

Read more: Notícies d'Andorra ...