El Govern finalitza els tràmits per a que famílies andorranes puguin adoptar a l’Equador

El Govern ha aprovat l’acord administratiu entre el Ministeri d’Inclusió Econòmica i Social del Govern de l’Equador i el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorraen matèriad’adopciópel qual les famíliesandorranes podran adoptarinfantsen aquets país.

El Govern ha estat informat de la visita efectuada per una delegació del Ministeri d’Afers Socialsamb les autoritats equatorianes competentsper tal d’ultimar els detalls d’aquesta col·laboració. Les característiques del’adopció internacional a l’Equador s’adeqüen a la legislació andorrana i a les demandes de les famílies andorranes, i per això s’ha decidit sumar aquest país com a origen d’adopcions.

A més l’Equador accepta diferents estructures familiars(matrimonis, parelles i persones soles), els menors en adopció internacional tenen a partir de 5 anys, i les famílies monoparentals poden accedir a l’adopció d’infants d’entre 6 i 9 anys. El temps d’espera mig per obtenir una assignació és d’aproximadament dos anys, menys que en altres països on Andorra tramita adopcions. També s’ha valorat que la llengua vehicular a l’Equador és un facilitador important per a la integració dels menors amb les famílies adoptives d’Andorra.

Les visites realitzades per la delegació andorrana prop dels diverses institucions de protecció han evidenciat que els nens, nenes i adolescents que hi resideixen gaudeixen d’un tracte humà i unes atencions excel·lents per part dels professionals que els atenen.

El 2 de juliol del 2018, es va acordar en sessió de Govern l’aprovació de l’autorització de l’Associació d’Ajuda a la Infància del Món (AAIM), com a entitat col·laboradora d’adopció internacional, per tramitar els expedients d’adopció de famílies andorranes davant les autoritats centrals competents de l’Equador, de conformitat amb el Conveni de la Haia del 1993 relatiu a la protecció dels infants ia la cooperació en matèria d’adopció.

Des de d’aquell moment es van dura terme diverses actuacions i accions coordinades,per establir una comunicació fluïda entreles autoritats andorranesen matèria d’adopcions, els representants de l’Associació d’Ajuda a la Infància del Món (AAIM), elsrepresentants d’adopcions del Govern de l’Equadori els tècnics responsables de l’adopció internacional a l’Autoritat Central equatoriana,i així donar facilitats en la informació en diferents àmbits.

D’aquesta manera es va establircomunicació directa per donar a conèixer els procediments legals per a
declarar un nen en situació d’adopció, concretar els perfils d’infants susceptibles de ser adoptats a nivell internacional, així com elsperfils de família que en tindrien accés, efectuar visites a les institucions de protecció de la infància per tal de conèixer de primera mà l’estat dels menors susceptibles de ser adoptats internacionalment amb la finalitat d’informar acuradament les famílies andorranes, concretari analitzar els aspectes tècnics de la valoració, així com de la documentació que s’adjunta als expedients d’adopció de les famílies andorranes per tal d’agilitzar la tramitacióaixí com fer recerca d’aquells programes de cooperació internacional que poguessin interessar a l’Equador i que s’ajustessin al Pla rector sobre la cooperació internacional elaborat pel Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra.

Fruit de la bonaentesa, Equador i Andorra han acordat col·laborar en fer el seguiment i supervisió de les adopcions internacionals, intercanviarexperiències,col·laborar en el desenvolupament professional a través de capacitacions de curta durada i assistència tècnica per al personalaixòcom enprojectes de capacitacions, participacióen seminaris i intercanvi de publicacions, material acadèmic i altre tipus d’informació.Actualment, els països amb els quals Andorra tramita adopcions internacionals són Filipines, Xile, la República Dominicana, Eslovàquia, Colòmbia, Brasil i Equador.

Read more: Notícies d'Andorra ...