El Govern fa públic el llistat de les fundacions que es troben en procés de liquidació

El Govern va aprovar ahir l’avís mitjançant el qual es fa públic un llistat de fundacions que es troben en liquidació (43).

L’executiu dona el termini màxim de 2 mesos, a partir de la data de publicació de l’esmentat avís, als eventuals creditors, i a totes les persones que directament o indirectament els afecti la liquidació, inclòs, si escau, a l’òrgan de govern de la fundació, per a manifestar el què tinguin per convenient, contactant el Protectorat de l’Estat, ubicat a l’edifici administratiu de l’Obac.

La publicació de les fundacions en procés de liquidació respon als preceptes que marca la llei del 2008 de fundacions, en concret, el capítol V relatiu a la fusió, escissió, extinció i liquidació; i al Decret de 2012 d’aprovació del Reglament regulador del procediment de liquidació de les fundacions.

El llistat es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de la setmana vinent.

Read more: Negocis i economia ...