El Govern decreta que l’abastiment d’alimentació només es podrà fer per part d’unapersonaper unitat familiar

El Consell de Ministres també ha elevat el Decret pel qual els desplaçament per a l’abastiment de productes essencials (alimentació, carburants, farmàcia) només es permetrà per part d’un individu de cada nucli familiar. Aquesta mesura preventiva evitarà aglomeracions i cues als supermercats i/o comerços de productes essencials, evitant al màxim el contacte social i així la propagació de la COVID-19. El Decret preveu que els establiments del sector alimentari amb servei directe al públic, han de garantir un aforament màxim del 30%, d’acord amb la superfície útil dedica al públic, controlat pel propi establiment.

Caldrà garantir que les persones guardin entre elles la distància mínima d’un metre (preferiblement de dos metres) tant a l’interior com a l’exterior del comerç. Sempre que sigui possible s’haurà de fomentar i recomanar el lliurament a domicili i promoure polítiques d’horaris que evitin concentracions i a la vegada facilitin el subministrament als col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, el Decret també contempla la recomanació que els comerços puguin obrir una hora abans dedicant la venda als col·lectiusmés vulnerables.

Els comerços hauran de disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol ús, els sistemes de desinfecció addicionals (desinfectants a base d’alcohol) es poden utilitzar com a prevenció addicional, però no poden substituir el rentat de mans amb aiguai sabó. Es recomana el pagament de les compres amb targetes de crèdit i així evitar la contaminació encreuada de qualsevol font de contaminació, com per exemple diners, telèfons mòbils i altres estris.

Els manipuladors d’aliments han d’utilitzar guants, i cal canviar-los amb la freqüència necessària atès que poden ser un focus de contaminació encreuada i transmetre una falsa seguretat, ja que amb l’ús mantingut van concentrant brutícia. També és obligatori facilitar guants d’un sol ús també als clients. Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball ni als centres comercials i informar al seu metge de capçalera referent o trucar al telèfon 116 segons el protocol establert.

Caldrà extremar i incrementar la freqüència de la neteja i la desinfecció de tot l’establiment, fent especial incís en les zones de circulació dels clients.Els serveis a domicili, serveis online i per correspondència, queden limitats als establiments de venda de productes d’alimentació i farmàcia.

Read more: Notícies d'Andorra ...