El Govern de la Generalitat reduir a la meitat el cànon de l’aigua per a usuaris domèstics i activitats econòmiques

El Govern aprova reduir a la meitat el cànon de l’aigua per a usuaris domèstics i activitats econòmiques

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat aquest dijous una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut. La mesura es pren davant la pandèmia de COVID-19, que no només suposa una emergència sanitària a nivell global, sinó que també té un impacte directe sobre l’economia i el conjunt de la societat.

La Generalitat consider que una rebaixa temporal del tribut podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents.

És per això que s’ha aprovat aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig) i una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

El cost aproximat d’aquestes mesures es quantifica en 50 milions d’euros, que permetran aportar liquiditat a les famílies i a les empreses, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

A banda d’aquestes mesures, cal recordar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se al cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua. A aquesta possibilitat ja s’han acollit 52.540 abonats.

Read more: Les noticies dels Pirineus ...