El Govern aprova una reducció salarial del 20% pel Cap de Govern i d’un 15% pels ministres i secretaris d’Estat

foto: govern

El Govern aprova una reducció salarial del 20% pel Cap de Govern i d’un 15% pels ministres i secretaris d’Estat

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, ha presentat aquest divendres els detalls del Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, que entrarà a tràmit parlamentari demà.

Espot ha explicat que es tracta d’un text basat en el principi de la coresponsabilitat i que té l’objectiu de reconduir la despesa pública a través de mesures de contenció destinades a pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. Per donar resposta a aquesta voluntat, s’ha determinat la reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació, que s’aplicarà sobre l’import total brut dels salaris mensuals –inclosos els conceptes fixes i variables–.

Així doncs, el Projecte de llei estableix una rebaixa de com a mínim el 10% i de com a màxim el 20% sobre les retribucions del Cap de Govern, Ministres, secretaris d’Estat, secretària general del Govern, cap de Gabinet del Cap de Govern, cap de protocol i ambaixadors. En aquest sentit, l’Executiu ja ha decidit reduir la retribució del cap de Govern en un 20% i en un 15% la dels ministres, secretaris d’Estat, secretària general del Govern, cap de Gabinet del cap de Govern, cap de protocol i ambaixadors. En el cas dels ambaixadors no residents la rebaixa és del 10%.

En paral·lel, el mateix text preveu una reducció salarial de tots els càrrecs de lliure designació, assessors i personal de relació especial que treballin en les administracions públiques o entitats sota la direcció del Govern, parapúbliques i en la resta d’organismes públiques participats majoritàriament per l’Executiu. Concretament, es fixa una reducció del 10% sobre la totalitat de les retribucions mensuals brutes iguals o superiors a 4.000 euros; del 15% en salaris iguals o superiors a 5.000 euros; i del 20% sobre les retribucions iguals o superiors a 6.000 euros.

Read more: Les notícies ...