El Govern aprova una nova emissió de bons per un import de 125 milions d’euros a dos anys per refinançar el deute públic

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, una emissió de deute pública a llarg termini del Principat d’Andorra per un import de 125.000.000, en la modalitat de bons, a l’empara del cinquè programa d’emissió de deute públic. El ministre Jover destaca que els quatre programes d’emissió de deute públic han tingut, igual que totes les anteriors emissions portades a terme prèviament, una acollida molt bona entre els inversors.

Aquesta emissió refinança una emissió anterior de mateix volum i de mateixa durada. Les condicions finals de l’emissió són les següents.

Emissor: Govern del Principat d’Andorra

Nombre de títols emesos: 125.000

Categoria de l’instrument: Bo

Formalitzacions del deute: Bons a 24 mesos

Tipus d’interès fix anual: 0,75%

Dates de Pagament d’interessos (anuals): 14/04/2021 14/04/2022

La data d’entrada en vigor del Decret de l’emissió és el 14 d’abril del 2020, la data límit de formalització prop de les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 6 d’abril del 2020 abans de les 10.00 h. La subhasta per part del Govern es farà efectiva el 8 d’abril del 2020, la liquidació de la subscripció el 14 d’abril del 2020, i la data de venciment final de l’emissió és el 14 d’abril del 2022.

Read more: Negocis i economia ...