El Govern aprova la modificació del Reglament que regula les obligacions de facturació per incloure la factura electrònica

Amb la voluntat de seguir aplicant l’administració electrònica en el nostre ordenament jurídic,el Govern ha a provat aquest dimecres una modificació del Reglament que regula les obligacions de facturació per incloure la factura electrònica.

En aquest sentit, aquesta modificació pretén regular l’ús de la factura electrònica en el sector públic i el privat del Principat.

D’aquesta manera els empresaris que es vulguin acollir en aquesta modalitat de facturació haurande complir els requisits descrits en aquest reglament. Així doncs, l’objecte principal d’aquesta modificació reglamentària defineix els requisits de la facturació electrònica, de la conservació per mitjans electrònics, i de l’expedició i el lliurament de factures pel client o un tercer.Aquest Reglament que exposa les obligacions de facturació és va aprovar l’any 2013 amb l’establiment d’un sistema fiscal homologat equiparable als del nostre entorn.

Ara bé, el sistema jurídic andorrà ha aprofundit en l’ús dels mecanismes electrònics, per aquest motiu cal modificar aquest Reglament per harmonitzar la utilització de les noves tecnologies i els documents derivats del tràfic mercantil. Aquesta modificació s’acull a la voluntat del Govern d’implementar una administració electrònica més àgil i que elimini els consum de documents físics en paper.

Read more: Ciència i tecnologies ...